34. Lánykérés, tánc és bor

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Jiddis dal meghallgatása, szövegértés hallás alapján, dalszövegírás; zenehallgatás, tánclépések megfigyelése, táncpróba; kis bibliai borismeret, magyar borvidékek

 

Szeretnél-e? (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

Jézus korában nagyon fiatalon házasodtak, a lányokat akár már 12-13 éves korukban férjhez adhatták. Ritka volt a szerelmi házasság (inkább a szegények között fordult elő), a szülők választották ki a lány jövendőbelijét. Az eljegyzés sokszor már gyermekkorban megtörtént.

Kép forrása

 

A lánykérésről szól az alább hallható jiddis népdal, amit Kányádi Sándor fordított, és a Gryllus testvérek zenésítettek meg. Hallgassuk meg a gyerekekkel a dalt, és közben figyeljék meg:

 1. Kiknek ajánlják a lányt?
 2. Kihez miért nem akar hozzámenni?
 3. Kihez menne szívesen, és miért?

 

 

Ezután a gyerekek maguk is írhatnak (egyénileg vagy kiscsoportban) dalszöveget mai szakmákkal. Lehet lánykérőset (pl. Szeretnél-e, szeretnél-e egy informatikushoz menni?), de olyat is, amelyikben saját maguknak választanak szakmát (pl. Szeretnél-e, szeretnél-e informatikus lenni?)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

33. Menyegző Kánában

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Rövidfilm megtekintése, kommentálása a szereplők szemszögéből, kortörténeti vonatkozások megfigyelése; űrmérték számítások

 

A kánai menyegző (Verbális-nyelvi)

A kánai menyegzőről készült kisfilm bibliahű, és kortörténetileg is pontos. (A film angol nyelvű, de magyar feliratozással.)

 

 

Nézzük meg a filmet, előbb szabadon, majd újra, akár megállítva egy-egy helyen. A gyerekek fogalmazzák meg szóban (majd írják le), hogy az adott szituációban melyik szereplőnek milyen érzései lehettek, mire gondolhatott?

0:45 – Menyasszony

0:58-1:13 – Jézus anyja

1:45-2:17 – Háznagy (szolgák felügyelője)

2:18-2:21 – Násznagy és a háznagy

2:37-2:44 – Mária

2:53-tól – Tanítványok vagy Jézus testvérei (nem tudjuk pontosan kik ők)

 

Métrétamérték (Logikai-matematikai)

„Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.” (János 2,6)

A métréta a legnagyobb űrmérték volt Jézus korában, közel 40 liter folyadékot jelent. Hány liter vizet változtatott borrá Jézus, ha a hat kővederbe egyenként két métréta fért? Mennyit, ha három? És ha a két-három métréta átlagát számítjuk, akkor hány liter borról van szó? (6x2x40 = 480; 6x3x40 = 720; 6×2,5×40 = 600 l)

(Egy kisebb, fekvő fürdőkád 120 literes.)

Ha egy pohárba két deciliter bor fért, akkor hány pohárnak felelt meg az átváltoztatott bor mennyisége? (Átlagértékkel: 600×5 = 3000 pohár.)

Kép forrása

 

Zsidó lakodalom (Vizuális-térbeli, verbális-nyelvi)

A kánai menyegzőről készült kisfilm (lásd fent) nemcsak kortörténetileg is pontos. Figyeljük meg a gyerekekkel azokat a sajátosságokat, melyek Jézus korára voltak jellemzőek:

– Milyen ételeket látunk az asztalokon?

– Mik lehetnek az asztali állványokon lógó kis kancsók? (Pl. 0:03-nál, 0:07-nél: mécsesek, mécstartón)

– Milyen edényekből ettek?

– Milyen evőeszközöket látunk? (Semmilyet, mert kézzel ettek.)

– Hogyan öltözködtek az emberek?

– Hol ül a menyasszony és a vőlegény? (A menyasszonyi sátor, vagyis a huppa alatt.)

– Hogyan volt felöltözve a menyasszony?

– Mi van a fején? (pl. 0:38-nál, 0:45-nél: Pénzérmékből készített homlokkötő, ami a hozomány része volt.)

– Milyen és mekkora volt egy kőveder? Vajon beleférne egy gyerek? (Egy kisebb, fekvő fürdőkád 120 literes.)

– Miben különbözött a násznagy pohara a többiekétől? (1:59-től: Üvegből volt, ami akkor igen értékes anyagnak számított. A násznép cseréppoharakból ivott.)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

32. Fekete-fehér, igen-nem

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: János a pusztában, Jézus megkeresztelése: Máté 3,1–17; Márk 1,1–11; Lukács 3,1–22; János 1,19–34
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, önismereti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Szövegértő igaz-hamis játék, szövegkorrekció; beszélgetés: igaz megtérés foglalkozások, társadalmi szerepek szerint; a megtérés személyes tartalma, pozitív tulajdonságok felismerése; galambmakett készítése papírból

 

Fekete-fehér (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Keresztelő János számára egy tett vagy igaz volt, vagy hamis, középút nem létezett. Ezért hirdethette ilyen határozottan a megtérést: tegyétek igazzá útjaitokat, vessétek el a hamisságot, a hamis tetteket és gondolatokat. A hamis tett is gondolatban kezdődik, amikor „csúsztatunk”, féligazságokat vagy negyed igazságokat fogadunk el igaznak. Modellezhetjük ezt egy nyelvi játékkal. Alább a történet egy-egy mondata, állítása olvasható. Némelyik teljesen igaz, bár nem feltétlenül szó szerint, van köztük viszont olyan, ami igaznak tűnik, mégsem az. Válasszák szét a gyerekek az igaz és hamis állításokat egy-egy betűjellel, és javítsák ki a hamisakat. Ha kell, a javításhoz el lehet olvasni a bibliai szöveget Lukács evangéliumából (3,1–17).

János hirdette a megértés keresztségét a bűnök bocsánatára.

Kiáltó szava hangzott a palotában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek sövényeit!

Minden völgyet feltöltöttek, minden hegyet és halmot elhordtak.

Sokan felkeresték, hogy megkeresztelkedjenek.

János így kiabált velük: Ti viperafajzatok! Ki mondta, hogy menekülnötök kell?

Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt, nem elég, hogy Ábrahám fiai vagytok!

Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik.

Akinek két ruhája van, szerezzen egy harmadikat, és adja annak, akinek nincs!

A vámszedőknek azt mondta, ne hajtsatok be többet a megszabottnál!

A katonáknak azt mondta: Senkit se bántsatok, és sose elégedjetek meg magatokkal!

Jön valaki, aki erősebb nálam, én még a saruja szíját se tudom megoldani.

Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

31. János, a pusztai próféta

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, természetismeret, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: János a pusztában, Jézus megkeresztelése: Máté 3,1–17; Márk 1,1–11; Lukács 3,1–22; János 1,19–34
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, természeti, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Összehasonlító szövegfeldolgozás, címszavas összefoglalás; visszhangjáték igékkel; természetismeret: sáskák; cipőlevétel, saruszíjkötés párban

 

Keresztelő János, a médiasztár (Verbális-nyelvi)

Keresztelő János a saját korában is elég kirívó jelenség volt, ma pedig még inkább izgalmas figurának tűnik, ahogyan a Biblia lapjain megelevenedik előttünk.

A Jézus korában nem volt internet, ám a mai gyerekek a multimédiás tartalmak idején élnek, ezért a feldolgozás is lehet ilyen fókuszú. Egyénileg vagy kis csoportokban olvassák el a Keresztelő János életéről szóló igeszakaszokat. A nagyobbak elolvashatják mind a négy evangéliumból, és összevethetik, hogy melyik evangélista milyennek mutatta be Keresztelő Jánost? Mi az, ami mind a négy evangéliumban megjelenik, mi az, ami az egyes evangélisták saját anyaga? Kisebbeknek olvassuk fel valamelyik gyermekbibliából a Keresztelő Jánosra utaló részt. Majd alkossanak a gyerekek „kattintásvadász” szalagcímeket: egy mondatban foglalják össze János életét és tanítását oly módon, hogy az felkeltse az olvasók érdeklődését. Több címet is írhat egy gyerek vagy egy csoport.

 

Kiáltó hang (Zenei-ritmikus; verbális-nyelvi)

Keresztelő Jánost Ézsaiás próféta szavaival mutatja be az evangélium: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” (Lukács 3,4)

Miután megismerték a gyerekek Keresztelő János történetét, játsszunk velük visszhang-játékot. Válasszunk ki néhány messiási igét, és kiáltsuk oda az osztálynak, ők pedig visszhangozzák, ahogyan egy sziklafal is visszhangozhatja (visszaverheti) a pusztába kiáltott szót. (A játék inkább kisebbeknek, kisiskolásoknak való.)

Keresztelő János szavai közül is választhatunk:

 • Készítsétek ez Úr útját!
 • Tegyétek egyenessé ösvényeit!

Keresztelő János többi szava azonban ehhez a játékhoz túl kemény, illetve könnyen célt téveszthet. Néhány jól megválasztott messiási igével viszont közelebb kerülhetünk Jézus megkereszteléséhez és Keresztelő János alakjához. Pl.:

 • Velünk az Isten! (Ézsaiás 7,14; Máté 1,23)
 • Vigasztaljátok népemet! (Ézsaiás 40,1)
 • Áldott, aki az Úr nevében jön! (Zsoltárok 118,26)
 • Az Úr megszabadította népét! (Jeremiás 31,7)
 • Eljött az idő! (Jeremiás 31,31)
 • Térjetek meg! (Zakariás 1,4)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

30. Gyermeki hittel

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, mozgásos játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Hitkérdések: beszélgetés, vita; biztonságot jelentő hely bemutatása; Isten jelenlétében – imádság írása, kifejezése más formákban is

 

Mai hitkérdések (Verbális-nyelvi)

Nem tudjuk, a tizenkét éves Jézus miről beszélgetett a templomban az írástudókkal, tanítómesterekkel. Csak annyit tudunk, hogy csodálkoztak, milyen értelmes fiú, milyen okosan beszél. Mi is tapasztalhatjuk, hogy a gyerekeink néha olyat kérdeznek vagy mondanak, amire felkapjuk a fejünket, hogy juthat eszébe ez egy gyereknek. És bizony, gyakran hitkérdések is szóba kerülnek. Abban is bizonyosak lehetünk, hogy a mi gyerekeink is gyakran kerülnek „hitvitába”. Beszélgessünk velük arról, hogy a barátaik, osztálytársaik milyen kérdésekkel szoktak feléjük fordulni a hit, a kereszténység, a templomba járás, vagy akár Isten, illetve Jézus személyét illetően. Mit szoktak, mit tudnak ezekre válaszolni? És bennük – a gyerekeinkben – milyen kérdések fogalmazódnak meg? Ki mit válaszolna ezekre a kérdésekre? Gyűjtsük össze kérdésenként a válaszokat, amelyek segítségünkre lehetnek egy ilyen beszélgetésben vagy akár vitában is.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

29. Templom és Törvény fia

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, történelem, egyháztörténet, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: 3D-s templomrekonstrukció megtekintése; a zsidó vallás felnőtté avatási szertartásának megismerése, énektanulás

 

A templom (Vizuális-térbeli)

A zarándoklat célja a templom volt, ahol áldozatot tudtak bemutatni, legalább a nagy ünnepeken. A zsidóknak egyetlen temploma volt, Jeruzsálemben, ami fenségével, monumentalitásával lenyűgözte a zarándokokat. Számukra tehát nem ugyanazt jelentette a templom, mint a mai keresztények számára, akik minden városban több templomot is találnak. (Az izraeliták lakta városokban a gyülekezet háza, az istentisztelet helye a zsinagóga volt, áldozatot viszont csak a templomban lehetett bemutatni.)

Nézzünk meg a gyerekekkel egy videofilmet a korabeli jeruzsálemi templom 3D-s rekonstrukciójáról, hogy konkrét elképzelésük legyen róla:

 

 

Bár micva (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi)

A zsidó vallásban a fiúk 13 éves korukban váltak felnőtté, a zsinagóga (gyülekezet) teljes jogú tagjává. Így volt ez Jézus korában, és így van ez napjainkban is a zsidó közösségekben. A fiúk felnőtté avatását „Bár micvának” vagy „Bar-micvo”-nak nevezik, ami azt jelenti: a „Törvény fia”. Jézus idejében a zsidóknak elvben minden évben legalább egyszer el kellett zarándokolniuk a jeruzsálemi templomba. Ezt nem mindenki tette meg minden évben, azonban a Bár micvát megelőző évben (tehát a fiúk 12. életévében) rendszerint minden fiút elvittek szülei a templomba, hogy lássa még férfivá válása előtt.

Egy zsidó fiúnak a Bár micva napja (tehát a 13. születésnapja) előtt el kell olvasnia Mózes öt könyvéből és a prófétai könyvekből azokat a szakaszokat, amelyeket a rabbi kijelöl számára. A Bár micva napján a fiút a Tóra elé szólítják, ahol felolvas a Tórából, majd egy rövid beszédet (igemagyarázatot) kell tartania, amit a rabbi beszéde követ, végül a rabbi az Ároni áldással megáldja a fiatalt. A Bár micva fontos családi ünnep, ezért (hasonlóan a keresztelőhöz, illetve konfirmációhoz) odahaza vidám vendégfogadással, étkezéssel folytatódik az ünneplés.

Az első tankocka videóján Köves Sálém (Köves Slomó, magyarországi főrabbi fiának) Bár micvájába pillanthatunk be. A gyerekek figyeljék meg:

 • az örömünnep jellegzetességeit
 • miről beszél Sálem a Tóra előtt
 • a sófár hangját
 • a Tóra megszentelését
 • végezetül a Tórából való felolvasását

A tankocka elérhető itt: Bár micva

A következő tankockán hallgassuk meg Johnathan Cahn rabbi előadásában, héber nyelven az Ároni áldást.
Elérhető itt: Ároni áldás héberül

Tanuljuk meg a gyerekekkel az Ároni áldás megzenésített verzióját. Az alábbi videón hallható változat kottáját és szövegét megtaláljuk az Erőm és énekem az Úr c. énekeskönyvben (Harmat Kiadó, Bp., 1994, 4. sz. ének, szerző: Draskóczy László).

 

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

28. Zarándokok közt

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, természettudomány, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus a templomban: Lukács 2,41–52
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Tájékozódás a térképen, mérés vonalas mértékkel, útvonalszámítások; beszélgetés: csoportszerepek, vezetés, felelősség; mozgásos játék csoportkötelékben; természetismeret: fák

 

Zarándokút (Logikai-matematikai)

A zsidó férfiaknak minden évben el kellett zarándokolniuk a Jeruzsálemi templomba, ami nem is volt olyan egyszerű, hiszen akkor nem voltak még autók, vonatok, de még csak lovat sem használtak az izraeliták. Jobbára gyalog, esetleg szamáron közlekedtek. De Názáretből csak úgy tudtak eljutni Jeruzsálembe, ha átkeltek a Jordánon, ugyanis hívő zsidó nemigen tette be a lábát az ország közepén fekvő Samáriába.

Ez a térkép a Bibliánk függelékében is megtalálható.

Forrás

Samáriát kikerülve az út Názáretből Jeruzsálembe kb. hány kilométeres, ha az utat a Jordán túlsó, keleti oldalán teszik meg? (Délen Betániánál kelnek át, onnan indulnak Jerikóba, majd Jeruzsálembe.) – Előbb becsüljük meg, majd cérnaszál segítségével mérjük meg az útvonal hosszát a térképen, és vonalas mérték segítségével számítsuk ki, közelítőleg hány km? (kb. 160 km)

Hány nap alatt tehették meg ezt az utat a zarándokok, ha egy gyalogos átlag 3-4 km/h sebeséggel tud a nehéz terepen haladni? Kb. hány óra gyaloglással számolhatunk naponta? (Időjárástól függően napi 8-12 órányi gyaloglással számolhatunk.)

Jeruzsálem ma is a zarándokok fővárosa.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

27. Játszom, tehát vagyok

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, tábor, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, testi-mozgásos, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Tükörjáték pantomimmozgással, beszéddel; társ felismerése érintés nyomán; betűrácsban elrejtett szavak keresése, tulajdonságok egyéni rangsorolása, írása; névakrosztichon írása jellemzéssel

 

Király-játék (Kapcsolati, testi-mozgásos)

Tükörjátékot gyakran játszunk ma is a gyerekekkel. Alábbi változata már az ókorban is ismert volt.

A játékosok választanak egy királyt, aki kiáll középre, a többiek egy sorban vele szemben. A király különböző vicces(nek szánt) dolgokat csinál (mozog, mutogat, akár beszélhet és énekelhet is). A többiek utánozzák, de nem szabad nevetniük vagy mosolyogniuk. Aki elneveti magát, kiesik, vagy ő lesz a következő király.

Ókori gyermekjátékok (12. o.)

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

26. Mozogj, ha tudsz!

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  barkácsolás, kézművesség, mozgásos játék, érzékszervi játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, tábor, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Kézügyességet fejlesztő játék készítése és kipróbálása; fogójáték korlátozott mozgással; társ cipelése „vakon”, szóbeli irányítással; dobójáték kaviccsal, szőlőszemmel

 

Jo-jó (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos)

Ezt az egyszerűen elkészíthető ügyességi játékot mára már teljesen elfelejtették, pedig anyáink, nagyanyáink kedvelt játékszere volt, és már az ókorban is szívesen játszottak vele a gyerekek. A képen jo-józó fiút láthatunk egy Kr. e. 440-ből származó athéni vázafestményen.

Ókori gyermekjátékok (13. o.)

Kép forrása

Az ajánlott videón egy viszonylag egyszerű jo-jó készítésének lépéseit látjuk: műanyag kupakokból egy csavar és cérna segítségével készíthetjük el a játékot.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

25. Ókori játékműhely

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, online vers, 
 • Alapige: Jézus gyermekkora: Lukács 2,40
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Palindromok gyűjtése, szabályos betűnégyzet szerkesztése; lépegető táblás játék; tippelő kockajáték; kirakójáték készítése és próbája; ritmusjátékok

Jézus gyermekkoráról keveset ír a Biblia, de feltételezhetjük, hogy ő is ugyanúgy élt és nőtt fel, mint minden más gyermek az akkori Izraelben, amely római provincia volt (vö. Zsidók 4,15). Éppen ezért nem baj, ha megismerünk néhány olyan játékot, amelyet Jézus idejében a Római Birodalomban játszottak a gyerekek. Ne lepődjünk meg, ha néhány játék ismerős lesz, és azon sem, ha találunk olyat, amit finomítani kell, mert a mi korunkban túl durva játéknak tűnik.

A játékok többségének forrása: Németh György: Ókori gyermekjátékok (Anno Kiadó, Bp., 2002)

 

SATOR-négyzet, palindromok (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Már az ókorban is rengeteg nyelvi játékot játszottak, és nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek is. A hagyomány szerint Szókratész (Kr. e. 3. sz.) „találta fel” a palindromot, azt a verssort, amely oda- és visszafelé olvasva is ugyanaz. Ilyen magyar palindrom például:

Ennyi dinnye!
Indul a görög aludni.
Keresik a tavat a kis erek.

További példákhoz kattints ide: Magyar palindromok listája

A gyerekek csoportban gyűjtsenek minél több palindrom szót, majd olyan szavakat is, amelyek visszafelé olvasva is értelmesek. Ha ez jól megy, hozzáfoghatunk egy SATOR-négyzet szerkesztéséhez. (Sator, latin szó, jelentése: vető; nemző, apa. Rota, latin szó, jelentése: kerék. Rotas: kerekeken.)

A régi római játékban a SATOR szónégyzet minden irányból olvasva értelmes szót ad ki. Szerkesztési elve a következő:

Először keressünk egy olyan szót, ami oda- és vissza is értelmes, és írjuk a négyzet keretébe:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

A négyzet középső sorába egy olyan palindrom szót kell keresnünk, amely megfelelő betűszámú, valamint az első és utolsó betűje megegyezik az első szó középső betűjével:

R A K A T
A A
K K
A A
T A K A R

Végül a meglévő szavak betűit figyelembe véve meg kell találnunk a hiányzó szót, amely oda- és vissza olvasva is értelmes.

R A K A T
A NY Á R A
K Á NY Á K
A R Á NY A
T A K A R

A feladat nem könnyű, de a palindrom szószedet segít, és kevesebb betűt felhasználva könnyebben mehet a SATOR-négyzet készítése.

A P A
P A P
A P A
T É L
É L É
L É T

Forrás: Ókori gyermekjátékok (43-44. o.)

 

Farkasok és bárányok (Logikai-matematikai)

Ezt a játékot már a bibliai időkben is játszották a Közel-Keleten és Afrikában. Így valószínűleg az izraeli gyerekek is. A játék nagyon egyszerű, nincs szükség másra, mint két kék és két piros bábura, valamint egy könnyen megrajzolható játéktáblára.

Nem nagy és nem túl bonyolult táblán mozog a két kék és a két piros bábu. A játszma elején tegyük a kék bábukat a két világoskék mezőre, a pirosakat pedig a túloldalon levő két fehér mezőre. Szabályok:

 • A kék bábuk a farkasok, a fehérek a bárányok, egy-egy játékos mozgatja őket.
 • Mindenki a saját színéről indul, felváltva lépnek a játékosok.
 • A játék célja az, hogy a farkasok és a bárányok átjussanak a túloldalra, és elfoglalják az ellenfél kiinduló mezőit.
 • Minden bábu egyet léphet, vagy egy bábut átugorhat a vonalak mentén, egyenes (átlós) irányban. Cikcakkban lépni tilos!

Forrás: CikCakk magazin, 2018/6. lapszám, grafika: Bódi Kati

 

Páros-páratlan (Logikai-matematikai)

Ezt az egyszerű játékot dobókockával játsszuk. Mindenki középre teszi a kezét egyet vagy kettőt mutatva. Ha egyet mutat, azt jelenti, hogy a dobás értéke páratlan lesz, ha kettőt mutat, akkor páros. A játékvezető két (vagy több) kockával dob, és a kockák számértékének összege számít. Aki jól tippelt, kap egy pontot (vagy vonást).

Forrás: Ókori gyermekjátékok (27. o.)

 

Arkhimédész kirakója (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

A gyerekeknek és talán a felnőtteknek sem jut eszébe, hogy Jézus, illetve a kortársai játszhattak puzzle-lal is. Persze nem papírra nyomott, színes képes verzióval, amivel manapság játszunk, hanem egy síkidomokból összeállított kirakójátékkal, amit az időszámításunk előtti 3. században élt Arkhimédész talált fel.

Az osztomakhion 14 síkidomra osztja fel a négyzetet. A játék első lépéseként vágjuk szét a vonalak mentén a négyzetet. A gyerekek feladata lehet az eredeti négyzet kirakása összekevert elemekből (ki rakja ki hamarabb, több megoldás is létezik), vagy minél többféle forma, alakzat kirakása az elemekből (pl. sisak, torony, oszlop, kutya, vadász, gladiátor). Az ókorban ezeket a verziókat játszották, ám ma a színes nyomtatók idején képkirakóként is használhatjuk Arkhimédész bűvös négyzetét.

Lásd bővebben: Wikipédia: Osztomakhion

Letölthető formátumban megtaláljuk itt: Arkhimédész-puzzle

Forrás: Ókori gyermekjátékok (35. o.)

 

Az ácsműhely hangjai (Zenei-ritmikus)

József ács volt, feltehetően maga Jézus is az ácsmesterséget tanulta meg nevelőapjától (Máté 13,55). Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit csinál az ács, majd képzeljük el, hogy egy ácsműhelyben vagyunk. Milyen hangokat hallhatunk?

Majd játsszunk ritmusjátékokat. Mindenki vegyen a kezébe egy fatárgyat (tikfa, fakanál, ceruza stb.), és üssön vele a padon/asztalon különböző ritmusokat. Mindezt csoportmunkában is végezhetik a gyerekek, műhelyzaj-hangulatot kialakítva.

Érdemes megismerni Kányádi Sándor Ács című versét is, ami az ácsok munkáját a versritmussal is ábrázolja. Próbáljuk előbb az első két sorát, majd a többi sort is ritmizálni. (A teljes szöveg elérhető a címre kattintva.)

Kétszólamú feldolgozás az első két sorra:

 • Apró, könnyű ütésekkel üt az egyik szólam, minden szótagra egyet: ti-ti-ti-ti ║ ti-ti-tá
 • Súlyos, nagy ütésekkel üt a másik szólam, minden ütem első szótagjára egyet:

Kipikopi ║ kalapács,
korán kél a ║ kicsi ács.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/