44. Hang-, mozgás- és ízpróba

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, ének, zene, ritmus, mozgásos játék, érzékszervi játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Zákeus: Lukács 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Hangokkal, zajokkal, zörejekkel hangkompozíció alkotása; testmozgás: gyorsasági, koordinációs, mászó és egyensúlygyakorlatok; a korabeli lakoma ízei: gyümölcs- és ételkóstoló

 

A tömeg hangjai (Zenei-ritmikus)

A tömeget jellemző zajokkal (lábdobogás, tikfa-ütögetés, kiáltások, kurjantások stb.) alkossanak a gyerekek „zeneművet”, amely Jézus Jerikóba érkezését mutatja be. Nagyobb létszámú csoport/osztály esetén dolgozhatnak a gyerekek kisebb csoportokban, amikor egy-egy kiscsoport különböző „szekciót” képvisel a zajzenekarban, pl.:

 • lábdobogók – távolról érkező tömeg, hangjuk erősödik
 • tikfások (bármilyen fanyelű eszköz helyettesítheti) – patakopogást, ágrecsegést imitálhatnak
 • kiáltozók – hangos híradók, „hangszóró” szerepet betöltők
 • egyéb zörejek – kapudöngés, ajtócsapás, állathangok, fegyvercsörgés stb.

A szekciók együtt, összehangoltan adják elő a tömeghangjelenetet, aminek a végén megszólalhat Jézus hangja: „Zákeus, szállj le hamar…”

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

43. Ami lehetetlen az embernek

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, kép, galéria, 
 • Alapige: A gazdag ifjú; Zákeus: Lukács 18,18–30; 19,1–10
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Bibliai eredetű szólások, közmondások felismerése és értelmezése; vagyoni adatok alapján összehasonlító számítások; látószögvizsgálat, ábrázolás különböző látószögekből

 

Igék a tű fokán (Verbális-nyelvi)

A gazdag ifjú példázatát egy olyan képpel zárja Jézus, ami szólássá, illetve közmondássá vált. Beszélgessünk a gyerekekkel arról, mit jelenthet az a mondat, hogy a teve átjut/nem jut át a tű fokán, illetve az, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.

A Bibliában sok olyan ige van, ami szólássá, közmondássá vált az évezredek alatt. A Wikidézet weboldalán sok ilyen igét találunk (Károli fordításában). Adjunk meg a gyerekeknek néhány igehelyet, keressék ki, majd beszéljük meg, melyik közmondás bújt meg az igében, és az mit is jelent.

A weboldal elérhető itt: Bibliai közmondások

Kigyűjtöttünk néhány példát (az új fordítású Bibliából):

Aki vermet ás, beleesik, és aki követ dob el, arra esik vissza. (Példabeszédek 26,27) – Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. (Lukács 6,44) – Amilyen a fa, olyan a gyümölcse.

Amit vet az ember, azt fogja aratni is. (Galata 6,7) – Ki mint vet, úgy arat.

Szellő simította végig az arcomat, felborzolódott a szőr testemen. (Jób 4,15) – Minden haja szála égnek áll.

Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. (Prédikátor 1,9) – Nincs új a Nap alatt.

De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. (Máté 19,30) – Utolsókból lesznek az elsők.

Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. (Máté 15,14) – Vak vezet világtalant.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

42. Ötezren, csak férfiak

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  lexikon, szótár, 
 • Alapige: Ötezer ember megvendégelése: Máté 14,13–21; Márk 6,30–44; Lukács 9,10–17; János 6,1–15
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, vizuális-térbeli, kapcsolati, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Embertömeg (létszám) becslése, számítása, csoportosítása; papírkollázs készítése; kapcsolati lista írása, bővítése; az ételosztás mozdulatai, mozdulatsor ismétlése; étel mennyiség és tápérték számítása

 

Mennyi is az ötezer? (Logikai-matematikai)

A Máté evangéliumban leírtak alapján a Bibliában leírt ötezer ember valószínűleg jóval több volt, mivel a kor szokásainak megfelelően feltehetőleg csak a (család)főket számolták bele az ötezer főbe.

De akkor mennyi lehetett az ötezer? Nem tudhatjuk. Volt, aki egyedül ment, volt, aki a barátjával, és teljes családok is ott lehettek. A kisebb gyerekekkel kiszámolhatunk egy tól-ig mennyiséget:

Mennyien lehettek, ha minden férfihez átlagosan egy másik ember is tartozott (10 000 fő)

– ha kettő (15 000 fő)

– ha öt (25 000 fő)

Megnézhetjük azt is, hogy mit jelent ez a tömeg. Az alábbi Wikipédia-oldalon a magyar labdarúgó stadionokról találunk információt, többek között a befogadóképességükről is (a képek alatt találjuk a táblázatokat). Válasszunk ki néhány olyan stadiont, amit ismerhetnek a gyerekek, és tippeljék meg, hogy vajon oda befér-e az 5, a 15 vagy a 25 ezer ember?

A Wikipédia-oldal elérhető itt: Magyar labdarúgó-stadionok

Az embereket százas és ötvenes csoportokban ültették le a tanítványok. Számítsuk ki, hogy hány százas, illetve ötvenes csoportra osztható a tömeg 5, 10 vagy 15 ezer ember esetén? (Legalább száz, de akár 2-300 csoport is üldögélhetett a füvön.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

41. Csodálatos vacsora

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Ötezer ember megvendégelése: Máté 14,13–21; Márk 6,30–44; Lukács 9,10–17; János 6,1–15
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, önismereti, kapcsolati
 • Tevékenység: Témaindító beszélgetés mai filmfelvétel alapján, összehasonlítás a bibliai történet kiinduló helyzetével; a csendbe beszűrődő hangok megfigyelése, szituációba helyezkedés, belső beszéd „kihangosítása”; megküzdési stratégiák krízishelyzetben; önvizsgálat: megosztható javaim

 

Celebség (Verbális-nyelvi)

Márk evangéliumában az ötezer ember megvendégelése előzményeként egy olyan jelenetet olvasunk (Márk 6,30–34), ami ismerős lehet a mai gyerekek és fiatalok számára.

Nézzük meg a Celebség című tankockán látható alig egyperces videót, és beszélgessünk róla a gyerekekkel:

– Mit látunk? Mi történik? (Nem érdekes, hogy ki a celeb, és mit tudunk róla.)

– Hogyan viselkedik a videó elején a celeb?

– Hogyan viselkednek a fanok?

– Mi a történet vége?

– Vajon miért futott el a sztár a rajongói elől?

– Hogyan viselkedhetnek még a sztárok a rajongóik erőszakos közeledésekor?

– Miért veszik körül magukat testőrökkel?

– Miért védik sokan a magánéletüket? Hogyan lehet jól és rosszul védeni a privát szférát?

A tankocka elérhető itt: Celebség

Az előkészítő beszélgetés után olvassuk el Márk evangéliumának a megfelelő részét, és hasonlítsuk össze Jézus viselkedését a sztár (sztárok) viselkedésével. (Nem csak a videón látható celebre gondolhatunk.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

40. Találkozás a halállal

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ének, zene, ritmus, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  film, hanganyag, 
 • Alapige: Jairus lánya: Márk 5,21–24 és 35–43
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, egzisztenciális, kapcsolati, önismereti
 • Tevékenység: Halottkísérő ének és zene, klasszikus gyászzene meghallgatása; sirató, majd örömének írása; beszélgetés veszteségeinkről, a halálról; közös ima vagy imádság írása

 

Siratóének (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy milyennek képzelik el Jairus lányát. Már nem volt kicsi, tizenkét évesen a lányok akkoriban már férjhez mentek. Milyen lehetett a viszonya az édesapjával? Miért szerethette a lányát Jairus annyira, hogy még Jézust is a házába hívatta? Milyen tulajdonságai lehettek a lánynak és apának? Miért szerethették őket az emberek?

Amikor Jézus megérkezett, a siratóasszonyok már ott jajgattak Jairus házában. Ma már nem divat a siratás, de hosszú évszázadokon keresztül szokás volt a magyar népi kultúrában is.

Hallgassunk meg a gyerekekkel egy mezőségi halottkísérőt Kallós Zoltán gyűjtéséből, Zsikó Zsuzsanna előadásában.

Tankockán elérhető itt: Siratóének

 

Ezek után a gyerekek kis csoportokban vagy egyénileg próbáljanak meg siratóéneket írni Jairus lánya halálára. (A siratóasszonyok tudatával, tehát feltételezve, hogy valóban meghalt.) Végül írhatnak öröméneket is, a lány gyógyulása, feltámasztása örömére. Az énekeknek nem kell rímelniük, versformájuk a zsoltárköltészetre jellemző gondolatritmus, visszatérő gondolatpárhuzam lehet.

 

Gyászzene, gyászének (Zenei-ritmikus, egzisztenciális)

Hallgassunk meg a Muzsikás együttes előadásában egy mezőségi halottkísérőt (nem muszáj végighallgatni, a gyerekek reakcióiból érzékelhetjük az optimális időt).

Elérhető itt: Mezőségi halottkísérő

Beszélgethetünk arról, hogy kiben milyen érzéseket keltett ez a zene. Ha felmerül az is, hogy „unalmas”, kérdezzük meg, miért? Egyáltalán, miért ilyen hosszú? Beszéljünk arról, hogy a régi ember számára (főleg a gépek előtti korszakokban) nem szaladt ilyen gyorsan az idő. Mindent lassabban, nyugodtabban csináltak. A virrasztás, halottkísérés is sokáig tartott.

Majd hallgassuk meg Mahler Gyermekgyászdalok című szerzeményének első tételét Atala Schöck előadásában, melynek szövegírója Friedrich Rückert (1788–1866). A halott gyermekét sirató apa fájdalma szólal meg a dalokban, a költő pár hét különbséggel elhunyt kislányától és kisfiától búcsúzik el a versekben. Az első tétel szövege így kezdődik:

Víg a nap, ahogy ragyogva kél,
mintha nem sújtott volna az éj.
Igaz, a csapás csak engem ért,
ám a nap ragyog mindenkiért.
Az éjszakát ne rekeszd magadba,
süllyeszd el az örök fényfolyamba.

 

Tankockán elérhető itt: Mahler: Gyermekgyászdalok

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

39. Csodálatos gyógyulás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Jairus lánya: Márk 5,21–24 és 35–43
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, kapcsolati, testi-mozgásos, természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Történetkövetés: szereplők reakciói hangulatjelekkel; mozgás akadálypályán, emberi „akadályokon” keresztül; animáció készítése

 

Emoji-kíséret (Logikai-matematikai, kapcsolati)

Minden gyerek kapjon öt írólapot, és lehetőleg vastag filccel vagy zsírkrétával rajzolják rájuk egyenként a következő hangulatjeleket:

Vidám 😊, szomorú ☹, síró 😢, csodálkozó 😲, haragos 😠

 

Osszuk ki a csoportban a szerepeket: Jairus, Jairus szolgája, Jairus felesége, tanítványok, tömeg, siratóasszonyok. Mindenkinek jusson valamilyen szerep! Olvassuk fel a történetet, miközben a gyerekek mindig emeljék fel azt a hangulatjelet, amit a rájuk kiosztott szereplő érezhet a történet adott pontján.

 

Jairus útja Jézushoz (Testi-mozgásos, természeti, kapcsolati)

Jairusnak, bár elöljáró volt, mégsem lehetett könnyű a tömegen keresztül eljutnia Jézushoz. Ezt a helyzetet szimbolizálhatja a „lézerfolyosó”, amelynek elkészítése nem túl bonyolult, hiszen elég a csíkokra vágott krepp-papírt celluxszal a falra erősíteni a képen látható módon.

Kevésbé látványos, de erősebb megoldás, ha bútorok, csövek között zsineget hurkolunk át és feszítünk ki hasonló módon. Szabad téren mindezt természetes tereptárgyak, ágak, fatörzsek között is megoldhatjuk.

A gyerekeknek úgy kell átjutni a folyosón, hogy ne érjenek hozzá a „lézercsíkokhoz”, tehát a krepp-papírokhoz vagy zsineghez. Akármilyen furcsa, de ezt a játékot még az ifisek is élvezik!

Forrás

Ezek után eljátszhatjuk Jairus „átjutását” a tömegen keresztül Jézushoz úgy, hogy a csoportból kiválasztunk egy Jairust, akinek a terem egyik sarkából a másikba kell eljutnia. A többiek lesznek a tömeg, akik „akadályt” képeznek: egyénileg, vagy közösen olyan alakzatot vesznek fel, amin nehéz lesz Jairusnak átjutni. Fontos, hogy az „akadály” nem mozoghat játék közben, és más eszközt (pl. székeket) sem használhatnak.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

38. Halfogás, csapatháló

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, kapcsolati, önismereti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Napkép készítése selyempapír-ragasztással; csoportszerkezet feltárása, szociogram készítése; csapatépítő képzeleti játék

 

Halfogás Napképen (Vizuális-térbeli)

Nézzük meg a gyerekekkel az alábbi képet (alkotója ismeretlen). Forrás

 

 

Selyempapír-ragasztással, csak geometrikus formákat alkalmazva, készítsenek a gyerekek képet a csodálatos halfogásról, amit aztán ablakon lehet elhelyezni, hogy a Nap átvilágítsa.

Az alábbi weboldalon bemutató spotok segítségével könnyen megtanulhatjuk a technikát. A második módszert ajánljuk, ahol pausz- vagy zsírpapírra rakjuk ki a selyempapír formákat, és tapéta- vagy dekupázsragasztóval ragasztjuk rá.

A bemutató elérhető itt: Hogyan készítsünk papír Napképet?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

37. Halászból tanítvány

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20; János 1,40–42
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Képes kifejezések, szólások értelmezése; beszélő név értelmezése, személyiséget kifejező új név alkotása; önvizsgálat beszélgetésben, imádságban

 

Emberhalász leszel (Verbális-nyelvi)

Jézusnak, illetve a Bibliának több mondata szólássá vált az évezredek alatt. Az egyik ilyen mondat a Lukács 5,10 igeversében olvasható: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” De mit is jelent ez pontosan? Beszélgessünk róla, próbáljuk értelmezni a gyerekekkel a szólást különböző szinteken:

 1. Ha szó szerint értjük, van-e „értelme”? Vagy egy meghökkentő, abszurd képről van szó inkább?
 2. Ha a képet megvizsgáljuk, mit tudunk elmondani a halászatról? Miért volt ez ismerős a hallgatóságnak? Kép forrása
 3. A halászatnak milyen vonását lehet a tanítványok életformájához hasonlítani? Miben hasonlít a halász és a küldetést végző tanítvány?
 4. Mit jelent maga a mondat, a kifejezés? Hogyan tudnánk más szavakkal vagy más módon a mai nyelvre „lefordítani”?
 5. Végül keressünk olyan mai kifejezést, mi szintén a halászat egyik képével él. A „világháló” szó miben hasonlít az „emberhalász” szóra?

Hasonló módon megvizsgálhatunk még több bibliai eredetű szólást, képes kifejezést, pl.:

 • Kőszíve van. (Ezékiel 36,26)
 • Hegyeket mozgat (a hite, akaratereje). (Máté 17,20)
 • Haja szála se görbül. (Máté 10,30)
 • Véka alá rejti (a tehetségét, az igazságot). (Máté 5,15)
 • Ez nekem túl magas! (Zsoltárok 139,6)
 • Isten szeme mindent lát. (Jeremiás 23,24)
 • A test lámpása a szem. (Lukács 11,34)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

36. Csodálatos halfogás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  természettudomány, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Péter halfogása, a tanítványok elhívása: Lukács 5,1–11; Máté 4,18–22; Márk 1,16–20
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, természeti
 • Tevékenység: Filmjelenet megtekintése, szinkronizálás beszéddel, hangokkal, zörejekkel; mozdulatutánzás: a háló kivetése, bevonása; rövidfilmek megtekintése a Genezáret-tóról és halairól, jellemző halfajták megismerése

 

Halfogás-szinkron (Verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

Nézzük meg a gyerekekkel egy Jézus-film halfogás jelenetét úgy, hogy némítsuk le a hangot. A gyerekek kis csoportban szinkronizálják alá filmet. Ne csak a beszédet, hanem a különböző zajokat is. (A csoportok a link megosztásával saját okoseszközükön is dolgozhatnak.)

A filmrészlet elérhető itt: Csodálatos halfogás

 

Halászmozdulatok (Testi-mozgásos)

Nézzük meg a tankockán lévő bejátszást arról, hogyan veti ki a hálót a halász, majd figyeljük meg a csodálatos halfogásról szóló filmrészleten a háló bevonását.

A tankocka elérhető itt: Háló kivetése a Genezáret-tavon

A filmrészlet (kicsit bővebb) elérhető itt: Csodálatos halfogás

A gyerekek figyeljék meg a halászok mozgását, és utánozzák azokat.

Felsősöknél a feladat az lehet, hogy 4-5 fő együtt, egyszerre mozogva mutatja be a halfogás mozdulatait.

 

A Genezáret-tó (Természeti)

Először nézzünk meg egy drónfelvételt, illetve annak részleteit a Genezáret-tóról:

 

 

De vajon milyen halak élnek Izraelben, illetve a Kinneret-tóban, amit egykor Galileai-tengernek neveztek?

Néhány jellemző hal képéből állítottuk össze az első tankockát. A képek klikkeléssel nagyíthatók, úgy jól olvashatók a halak nevei. Nézzük meg a képeket, és beszélgessünk azokról a jellemzőkről, amiket a képek alapján le tudunk olvasni (forma, szín, mekkora méretűnek gondoljuk?)

A tankocka elérhető itt: Izrael halai

 

Majd nézzünk meg egy rövid bejátszást arról, hogyan halásznak ma a Kinneret-tavon. A gyerekek az előző tankockára visszaemlékezve próbálják beazonosítani a filmben megjelenő halakat. (Sorrendben: afrikai harcsa, kinnereti szardínia és Szent Péter hala). Az afrikai harcsánál van egy rövid bejátszás a Nílusról, mivel ez a fajta ott is gazdagon tenyészik, és valószínűleg Mózes idejében is halászták.)

A tankocka elérhető itt: Halak a Genezáret-tóban

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

35. Házasfelek

, Életkorok:  felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  hittanóra, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: A kánai menyegző: János 2,1–12
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: A házassági fogadalom szövegének értelmezése, beszélgetés; a párválasztás fő szempontjai ma, értéklista összeállítása; hálaadó imádság megfogalmazása írásban a szülők házasságáért

 

Házassági fogadalom (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

Református egyházunkban az esküvő egyik legszebb pontja, amikor a vőlegény és a menyasszony fogadalmat tesz. A fogadalom szövege a következő:

 

Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt (megyek hozzá), Isten törvénye szerint (feleségül). Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem ebben megsegítsen. Ámen.

 

Olvassuk fel a gyerekeknek az eskü szövegét, és vegyük végig, mire tesznek fogadalmat a jövendőbeli házasok. Majd kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak olyan példákat a családjukból, amikor ennek a fogadalomnak a pontjai beteljesültek az életgyakorlatban.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/