06-1. Lélek-próba: Ki ül a trónon?

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  tábor, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Dániel 7,9–14 – Dániel látomása: öregkorú és emberfia
 • Kihívás: Lélek-próba: Ki ül a trónon?
 • Igei kapcsolat: Zsoltárok 8,4–7; 33,10–12; Ézsaiás 51,12–15; Jeremiás 29,10–14; Ezékiel 2,3–4; Máté 26,63–64; Filippi 2,5–11
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, kapcsolati, vizuális-térbeli, természeti
 • Tevékenység: Képek és párhuzamok megismerése a Bibliából; igaz-hamis állítások megítélése, torz információk szűrése, javítása; zsoltárszövegek olvasása, kreatív feldolgozása: szövegírás, zenei kíséret, éneklés; képzeletjáték: belső mozi, kivetítő képei, képalkotás választott technikával

 

Látomás és képmozaik (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Dániel könyve a 7. résztől átbillen az apokaliptikus irodalom oldalára, amit többféleképpen értelmeznek, nem riadva vissza a szélsőségektől sem. Nem az a célunk, hogy a gyerekekkel ebbe belemenjünk. A világbirodalmakról szóló látomás párhuzama a nagy szoborról szóló álomnak (Dániel 2), és az üzenete is hasonló: Isten az Úr, a történelem Ura, aki uralkodik az emberi birodalmak fölött. Egyedül az Ő királyi uralma örökkévaló.

A látomás két kiemelkedő képét: az „öregkorú” és az „emberfiához hasonló” képeit és párhuzamait érdemes megismerni a gyerekekkel. A képmozaikból választ kapunk arra is, hogy a babiloni fogság sem tartott örökké.

 

Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó – mondom –,
hogy törődsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél,
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain,
mindent a lába alá vetettél…

Zsoltárok 8,4–7

 

Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét,
meghiúsítja a népek szándékait.
De az Úr terve örökké megmarad,
szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr,
az a nép, amelyet örökségül választott.

Zsoltárok 33,10–12

 

Én, én vagyok a vigasztalótok!
Miért félsz a halandótól,
az olyan embertől, aki a fű sorsára jut?
Elfelejtetted alkotódat, az Urat,
aki az eget kifeszítette,
és alapot vetett a földnek?
Miért rettegsz szüntelen, mindennap
az elnyomó izzó haragjától,
mellyel el akar pusztítani?
De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!
Hamarosan megszabadul a megkötözött,
nem hal meg, nem kerül a sírba,
nem fogy el a kenyere.
Mert én, az Úr vagyok a te Istened,
aki fölriasztom a tengert,
hogy zúgnak hullámai.
Seregek Ura a nevem!

Ézsaiás 51,12–15

 

Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így szól az Úr –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket.

Jeremiás 29,10–14

 

Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!…

Ezékiel 2,3–4

Trónokat állítottak föl,
és helyet foglalt egy öregkorú.
Ruhája fehér volt, mint a hó,
fején a haj, mint a tiszta gyapjú.
Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz,
s annak kerekei, mint az égő tűz.
Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle.
Ezerszer ezren szolgáltak neki,
tízezerszer tízezren álltak előtte.
Összeült a törvényszék,
és könyveket nyitottak fel.

Dániel 7,9–10

 

A képen a svéd Vä-templom román kori falfestménye. Forrás

Jött valaki az ég felhőin,
aki emberfiához hasonló volt;
az öregkorú felé tartott,
és odavezették hozzá.
Hatalom, dicsőség
és királyi uralom adatott neki,
hogy mindenféle nyelvű nép
és nemzet őt tisztelje.
Hatalma az örök hatalom,
amely nem múlik el,
és királyi uralma nem semmisül meg.

Dániel 7,13–14

 

A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.

Máté 26,63–64

 

Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is megvolt:
aki Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb,
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és föld alattiaké;
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr
az Atya Isten dicsőségére.

Filippi 2,5–11

 

Igaz-hamis mérleg (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Dániel látomásában összeül a törvényszék, és könyveket nyitnak meg. A kép azt jelenti, hogy ítélkeznek, megítélik a tetteket. A látomásban négy nagy birodalom megítéléséről van szó, amelyek kaptak egy kis időt („ideig-óráig”) a történelemben, és aztán megsemmisültek, eltűntek. Hasonlít ez a kép a mérleg képéhez, amin az Úr megméri a tetteket (Dán 5,27).

Az megítélés alapja, hogy felismerjük, valami igaz vagy hamis. Mérjék meg a gyerekek az alábbi állításokat az igaz/hamis mérlegen: Jelöljék az igazságtartalmat I vagy H betűkkel; hamis állítások esetén húzzák át a torz információt; és ha tudják, odaírhatják a helyes információt is (lásd a mellékletet).

 

 

Állítások és helyes megoldások:

 • Dániel és négy társa a babiloni királyi udvarba került.                               H – három
 • Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével.         I
 • Az ifjak zöldségféléket ettek és szőlőlevet ittak.                                            H – vizet
 • A csillagjósok nem tudták, mit álmodott Nebukadneccar király.              I
 • Dánielnek Isten jelentette ki a király álmát és jelentését.                           I
 • A király első álmában egy aranyszobrot látott.                                             H – arany, ezüst, réz, vas, cserép
 • A király aranyszobra előtt meghajolt a három zsidó férfi.                          H – nem hódolt
 • Három férfit vetettek kemencébe, de négyen jártak a tűzben.                   I
 • A király második álmában kivágták a fát, de meghagyták gyökerét.         I
 • „A mennyei Király meg tudja érteni azokat, akik kevélyen élnek.”           H – alázni
 • Bélsaccar lakomáján egy emberi kéz tollal írt a palota falára.                   H – ujjai írtak
 • „Isten megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált.”                               I
 • Dániel minden este térden állva imádkozott Istenéhez.                             H – naponta háromszor
 • Dánielért még az oroszlánok száját is bezárta Isten.                                    I

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .