Pages Navigation Menu

365-082. Pál levelei

2015. március 8. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 óraterv, Újszövetség - Egyéb ötletek
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
, , ,

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson...

Tovább olvasom

354. Pál Timóteushoz írt levelei

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Kitartani a hitben — minden nehézség elle­nére. Előzmények: Pál az első missziói útján ismerte meg Ti-móteust, aki Lisztrában lakott, a Galácia nevű római provinciában. Apja görög volt, anyja, Eu-niké, és nagyanyja, Lóisz, zsidó (vö. 2Tim 1,5). Az ifjú Timóteus kipróbált keresztyén hírében állt; ezért Pál második látogatása alkalmával nem habozott, hogy a gyülekezet vezetőinek beleegyezésével magával vigye utazására. Timóteus lett Pál egyik legkedvesebb útitársa. Pál a leveleiben őt „hitbeli gyermekének” nevezi. Timóteus nemcsak kísérője volt Pálnak, hanem gyakran küldte őt az apostol az új gyülekezetekbe. Így maradt vissza Béreában és Thesszalonikában, hogy folytassa Pál munkáját, építse a gyülekezetet, és tisztségviselőket állítson szolgálatba. Amikor Pál a korinthusi gyülekezet problémáiról hallott, Timóteust küldte oda, hogy az egységet próbálja meg helyreállítani. Efezusban is dolgozott Timóteus, ahol szintén tisztségviselők beállítása és képzése volt a feladata. Timóteushoz írott két levelében...

Tovább olvasom

“Timóteusnak, kedves fiamnak…”

2014. december 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Ajánlások
SZŰRŐK:

Sumonyi Zoltán – Gryllus Vilmos: Pál apostol – A Timóteushoz írt első...

Tovább olvasom