Pages Navigation Menu

2. Akvila és Priszcilla

2016. április 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Április 25 – Május 1: Akvila és Priszcilla – A kegyelem szépségei – anyák napja, Bibliai lapozgató, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , , , ,
, ,

TÉMA CÍME: A kegyelem szépségei
BIBLIAI TÖRTÉNET: Akvila és Priszcilla (ApCsel 18,1–3; 24–26: 1Péter 3,1–7)

Feltűnő, hogy Akvilát és Priszcillát az Újszövetség mindig együtt említi (vö. ApCsel 18,2.18.26; 2Tim 4,19), és van, amikor Priszcilla Priszka néven szerepel. A becézett forma ritkán fordul elő a Szentírásban, ezért is érezzük a következő igét olyan bensőségesnek: „Sokszor köszönt titeket az Úrban Akvila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt.” (1Kor 16,19)

Tovább olvasom

343-344. Harmadik missziói út: Pál Efezusban; macedóniai és görögországi körút; vissza Jeruzsálembe

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Győz az evangélium. * Isten kezében van a jövő. Előzmények: Pál másfél évet dolgozott Korinthusban. Ezalatt hallotta Timóteustól, hogy a thesszalonikai gyülekezet erős maradt a hitben, az üldöztetések ellenére is. Még Korinthusban két levelet is írt ennek a fiatal gyülekezetnek. Miután a zsidók Gallió, a helytartó előtt is megvádolták, és törvényszék elé vitték, Pál elbúcsúzott a korinthusbeli gyülekezettől, s Priszcillával és Akvilával együtt Efezusba utazott. Társai ott maradtak, ő pedig folytatta útját a szíriai Antiókhiába. 1. történet: Pál egy ideig Antiókhiában maradt. Majd úgy érezte, újra útra kell kelnie. Végigjárta Galácia és Frígia vidékét, s felkereste azokat a helyeket, ahol az Úr Jézus követői éltek. Erősítette őket. Efezusba is el akart jutni. Mikor előző útján meglátogatta a gyülekezetet, megígérte, hogy még visszatér hozzájuk. Pál távollétében egy zsidó prédikátor érkezett Efezusba, az alexandriai* Apollós*. Ő „az...

Tovább olvasom

Pál apostol imája

2014. december 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Ajánlások
SZŰRŐK: , , ,

...

Tovább olvasom