Pages Navigation Menu

47. A második öt csapás

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A sajnálkozás még nem bűnbánat. Tanuld meg Isten szemével látni a bűnt! * Isten csodajelei az Ő nevét dicsőítik. Előzmények: Az első öt csapás a fáraót és a tudósokat elvitte a hatalmas Isten felismeréséig, ám a fáraó mégis halogatta az engedelmességet. Történet: Hatodik csapás: hólyagos fekély Mózes és Áron egy marék kormot vett a kemencéből. A fáraó jelenlétében a levegőbe szórták. Porfelhővé vált egész Egyiptom fölött, és hólyagos fekélyeket támasztott az emberek és állatok testén. Az állatok után most már emberekre is sor került. Minden egyiptomi, a varázslók, az előkelőségek, maga a fáraó is szenvedett e csapásoktól. Bár erről nem olvasunk, de elképzelhető, hogy a zsidóknak semmi bajuk sem lett. A fáraó szíve azonban kemény maradt. Nem hallgatott Mózesre és Áronra, amint az Úr megmondta. Hetedik csapás: vihar és jégeső Korán reggel Mózes újra a...

Tovább olvasom

46. Az első öt csapás

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten gyakran próbára tesz, figyelmeztet. Figyelsz-e intésére? Előzmények: Miután Izráel véneinek elmondták, hogy az Úr ki fogja szabadítani a népet, Mózes és Áron kétszer a fáraó elé járultak, hogy engedje el Izráel fiait három napra a pusztába. Az uralkodó azonban megtagadta kérésüket, az Áron által tett csoda ellenére. Történet: Első csapás*: a víz vérré* válik Az Úr elmondta Mózesnek, hogy a fáraó továbbra is konokul ellenáll. Ezért Mózes másnap korán reggel a Nílushoz ment. A fáraó is oda fog menni, fürödni a „szent folyó”-ban, ahogy az szokása. „Vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mondd neki (a fáraónak): Az ÚR, a héberek Istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel: Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában! – de te nem hallgattál rám mindeddig. Erről tudod meg, hogy én vagyok az ÚR: Én...

Tovább olvasom

45. Mózes és Áron a fáraó előtt

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Engedelmeskedni hitből, vagy megkemé­nyedni hitetlenségből. * Kicsoda az Úr? Előzmények: Mózes azt a feladatot kapta az égő csipkebokor mellett, hogy menjen Egyiptomba. Isten parancsát a fáraónak kellett elmondania: engedje szabadon az Úr népét. Áron lesz ebben Mózes segítsége. Bevezetés: (2Móz 4,18–31) Miután Mózes megkapta Isten parancsát, apósa, Jetró beleegyezését kérte, hogy visszatérhessen családjához Egyiptomba, megnézni, vajon élnek-e még. Nem mondta el, hogy ott milyen feladat vár rá. Úgy mondhatnánk, küldetése szigorúan titkos volt. Jetró pap beleegyezett (tükrözi ez a kor keleti patriarchális családi viszonyainak a képét): „Menj el békességgel!” Az Úr közölte vele, hogy nyugodtan visszatérhet Egyiptomba, mivel „meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged.” Vagyis másik fáraó ült már a trónon, mint 40 évvel előtte, amikor Mózesnek menekülnie kellett. Feleségével, Cippórával, és két fiával, Gérsónnal és Eliézerrel indultak útnak. Mózes Isten botját vitte...

Tovább olvasom

43. Mózes Midján földjén

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten gondoskodik: bízd rá magad! * Isten a nehézségekkel is tanítani akar. * Jótett helyébe jót várj. Előzmények: Hosszú út után, a Sínai-félsziget pusztáján keresztül érkezett meg Mózes arra a területre, ahol a midjániak éppen tartózkodtak. Ahogyan a folytatásból látjuk, ez a Sínai-pusztája. Mózes azt tette, amit előtte Eliézer, Ábrahám szolgája, meg Jákób is tett. Leült egy kúthoz. Történet: Mózes a kút mellett ülve látta, hogy egy juhnyáj közeledik. Az ott lakó midjáni* pap* hét lánya akarta a juhokat megitatni. De pásztorok is jöttek, akik a lányokat el akarták zavarni a kúttól. Mózes közbelépett. Nem tűrte a jogtalanságot, s elzavarta a pásztorokat. Majd inni adott a nyájnak. Így a lányok sokkal hamarabb értek haza, mint máskor. Apjuk, Reuél (Jetró)* nagyon meglepődött. „Hogy-hogy ma ilyen korán megjöttetek?” – kérdezte. „Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a...

Tovább olvasom

42. Mózes a saját népét választja

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten mellett dönteni hitbeli cselekedet. * Ha Isten akarata nélkül saját kezedbe veszel egy ügyet, az rosszul végződik. Előzmények: Mózes kisfiúként a fáraó udvarába került. A fáraó lánya találta meg, miután édesanyja egy gyékényládában a Nílus partján lévő nád közé rejtette. Így lett a hercegnő fogadott fia. Bevezetés: A zsidó népnek egyre rosszabbra fordult a sorsa. A fáraó munkafelügyelői a lehetetlent követelték tőlük. Mózes rájött, hogy ezek az elnyomott emberek a testvérei. Az udvarban töltött évek sem feledtették vele származását. Az Úr gondoskodott róla, hogy szívét ne ejtse rabul a királyi udvar. Undorodott az ott tapasztalt bűnös életmódtól, akkor is, ha a fáraó lányának fogadott fia volt. Eggyé válni elnyomott népével, segíteni rajtuk – ez volt a legfőbb vágya. Inkább legyen szegény, és népe lenézett tagja, mint Egyiptom gazdagságának léha élvezője. Történet: Amikor felnőtt*, egy...

Tovább olvasom