Pages Navigation Menu

102. Dávid Nóbban és Gátban; Adullám-barlang

2015. február 3. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * A bajban lévőnek segítségre van szüksége. * Az Úr menedékhely nehézség idején. Előzmények: Amikor Saul Dávidot meg akarta öletni, Jónátán meg tudta győzni apját Dávid jóindulatá­ról. De mikor Saul őt ismét megpróbálta lándzsá­jával megölni, Dávid Míkal segítségével éjsza­ka elmenekült hazulról. Sámuelhez futott. Saul háromszor küldött követeket, hogy Dávidot elhozzák Nájótból. A követek, és később Saul is révületbe estek. Jónátán és Dávid megerősítették szövetségüket. Újhold ünnepén kitűnt, Saul eldöntötte, hogy Dávidot megöli. Ekkor Jónátán és Dávid elbúcsúzott egymástól, és Dávid törvényen kívüliként menekült el. Bármelyik pillanatban megölhették volna. 1. történet: Dávidnak, amikor elmenekült, nem volt alkalma, hogy fegyvereket és eleséget vigyen ma­gával. Elhatározta, hogy Nóbba* megy, ahol a szent sátor állt. Ahimelek, Ahitúb fia* feltételezte, hogy valami nagy baj van. Talán tudta, hogy mi a hely­zet a királyi udvarban, és gyanította, hogy Dávid kegyvesztett lett. Megrettenve...

Tovább olvasom

85. A móábi Ruth

2015. február 1. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Ruth Izráel Istenét választotta népe bálvá­nyai helyett. * Isten gondoskodik a nyomorultról, jöve­vényről – itt most Boázon keresztül. Előzmények: Sámson Dágón templomában élete utolsó győzelmét aratta. Több bíráról nem olvasunk a Bírák könyvében. Később jelentkezik még Éli és Sámuel bíró tisztében. A könyv 17. részétől van még néhány elbeszélés, ami a gyerekeknek túlságosan nehéz lenne, bár tartalmában elég aktuális. Egy másik esemény, mely a Bírák idején játszódik, Ruth könyvében található. Bevezetés: A könyv írója elmondja, hogy az esemény, melyet elbeszél, a Bírák idején játszódik. Ez bizonyára a korszak elején lehetett. Boáz, aki a 2. fejezetben szerepel először, a jerikói Ráháb fia volt (vö. Mt 1,5). Ő a két kémnek nyújtott segítségéért maradt életben. Családjával együtt vétetett föl Izráel népébe (vö. Józs 2; 6,22–25). Ráháb később Szalmónnal (vagy Szalmá) házasodott össze, aki egy Júda törzséből való...

Tovább olvasom

50. Átkelés a Vörös-tengeren

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megvéd. Ő a szabadító. * A szabadításért hálaadással tartozunk. Előzmények: A zsidók elfogyasztották a páskát. Az egyip­tomi elsőszülöttek meghaltak. Az egyiptomiak sürgették Izráel népét, hogy minél előbb induljanak. A fáraó engedélyt adott a kivonulásra. Történet: Izráel népe megérkezett Szukkótba, az első kovásztalan kenyeret megsütötték és megették. Az Úr nem akarta, hogy népe a legrövidebb utat választva a Földközi-tenger mentén a filiszteusok* országán áthaladjon. A filiszteusok könnyen megtámadták volna őket, és fordulhattak volna vissza Egyiptomba. Az útvonal így – kerülővel – Szukkótból Étámba vitt, Egyiptom keleti sivatagi részén át, mely a Nílus deltatorkolatától a Vörös-tengerig tartott. Magukkal vitték József bebalzsamozott holttestét is, mivel József megeskette a családját, mielőtt meghalt, hogy földi maradványait visszaviszik Kánaánba. Különleges módon tudatta az Úr, hogy népét oltalmazni fogja vándorlás közben: nappal felhőoszlop ment velük, éjjelente pedig tűzoszlop (vö. Zsolt 105,39)....

Tovább olvasom

49. Minden elsőszülött meghal; kivonulás Egyiptomból

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megszabadítja népét – Övé a hatalom. Előzmények: Mózes és Áron utoljára jártak a fáraónál. Izráel népe azt a parancsot kapta, hogy ünnepeljék meg a PÁSKÁT. A bárány vérét az ajtófélfára kenték. Történet: Izráel népének minden családja ünnepelte a páskát. Állva, a felsőruhát felövezve (felkötve), sietősen étkeztek. A legszükségesebb holmijukat, meg a tésztamasszát összepakolták. Már csak néhány óra, és elindulhatnak. Feledhetetlen éjszaka! Közben egész Egyiptomban szörnyű esemény zajlott. Az éjszaka folyamán meghalt minden hímnemű elsőszülött, úgy ember, mint állat. Minden egyiptomi tudta, hogy a zsidók Istene hozta e szörnyű csapást a népükre. Mégpedig azért, mert a fáraó nem akarta elbocsátani a zsidó népet. A kilenc csapás után ez volt a legszörnyűbb. Gyászolt minden család, a fáraó is, ott is az elsőszülött fiúgyermek halt meg, a trónörökös. Még az éjszaka hívatta a fáraó Mózest és Áront:...

Tovább olvasom

48. Az utolsó éjszaka Egyiptomban; Páska

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Hogyan zajlik, és mit jelent a páskaünnep? * A páskabárány Jézus Krisztus áldozatának előképe. Mit jelent ez számodra? Előzmények: Kilenc csapás érte már Egyiptom földjét, s a tizedik is bejelentetett. A fáraó viszont egyre jobban megkeményedett. Mit jelent a páska*? A zsidó páskaünnep* középpontjában áll a páskabárány (páska). Egy hibátlan egyéves hím bárány vagy kecske adta életét azért, hogy a család legidősebb fiúgyermekét megmentse a haláltól. Így a páskabárány előképe a nagy Báránynak, az Úr Jézus Krisztusnak, aki később életét adta, hogy aki hisz benne, megmentse attól a haláltól, mely a bűn büntetése. Ez nem jelenti, hogy a hívők nem fognak meghalni, de haláluk átmenet lesz a Krisztussal való örök életre. A zsidók évente megünnepelték a páskát, így megemlékeztek az egyiptomi szabadulásról, amikor az elsőszülött fiú – hála a báránynak – életben maradhatott. Így ünnepli...

Tovább olvasom