Pages Navigation Menu

189-190. Dániel az oroszlánok vermében; Dániel, a próféta

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Aki Istent szolgálja, sokszor lesz ellensé­geskedés áldozata. * Istenben bízni veszedelem idején. * Nehézségek ellenére is imádkozni, kitartani az imádságban. * Isten uralkodik minden fejedelem és vezető fölött. Előzmények: Bélsaccarral leáldozott a Babiloni birodalom. A médek és perzsák megölték Bélsaccart azon az éjszakán, mikor Dániel megmagyarázta a falra írt szöveget. Dániel nem egybefüggő történelmi leírást hagy hátra a káldeus királyokról, s az utánuk következő médekről és perzsákról. Csak az Isten különös gondoskodásáról és irányításáról szóló dolgokat jegyezte fel, mint a következő történetben. Történet: A hatvankét esztendős méd Dárius* elfoglalta Babilont. Círustól így ajándékképp ő kapta meg a Babilon királya címet. Ez kb. egy évig tarthatott, azután Círus átvette az irányítást. Ebben az első évben megpróbált Dárius rendet rakni. Kinevezett százhúsz kormányzót és három főkormányzót. A főkormányzók közül Dániel volt az első. A kormányzók nekik adták...

Tovább olvasom

185-186. Nebukadneccar első álma; Dániel barátai a tüzes kemencében

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Jézus Krisztus királysága minden királyság fölött áll, és örökké fennáll. * A hűség próbája: személyi kultusz idején Isten tiszteletét választani. * Az Istenben való bizalom legyőzi a félelmet. Előzmények: Dániel és három barátja Jójákim királlyal és több júdai fogollyal együtt került Babilonba, ahol azért tanították őket, hogy a király szolgái legyenek. 1. történet: Nem sokkal a három éves tanulóidő vége után Nebukadneccar király álmot látott. Éjjel felébredt, de már nem emlékezett az álomra. Arra viszont igen, hogy az álom mély benyomást tett rá, és nagyon megijesztette. Ezért hívott össze minden álomfejtőt, jóst, varázslót és mágust. Mikor mind összegyűltek, a király elmondta, mit kíván tőlük: valami fontosat álmodott, és most azt várja, hogy elmondják neki, mi volt az. Erre ők rögtön kérték a királyt, hogy mondja el az álmát, s akkor elmagyarázzák, mit jelent. A király...

Tovább olvasom

184. Dániel és barátai Nebukadneccar udvarában

2015. február 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Isten iránti engedelmesség áldott. Előzmények: Jósiás király halála után néhány hónapig fia, Jóáház, majd másik fia, Eljákim/Jójákim ural­kodott. Jójákim 11 éves uralma alatt előbb Egyip­tom, majd Babilónia fennhatósága alá került, de fellázadt Nebukadneccar ellen, aminek megtorlás lett a következménye. Bevezetés: Dániel könyvének egy része arámi nyelven íródott, a többi része pedig héberül. Általánosan elfogadott vélemény, hogy Dániel maga írta, a 7–12. fejezeteket egész biztosan, próféciáit első szám első személyben. Az 1–6. fejezet Dániel és barátai életének legfontosabb eseményeiről szól. Dániel könyvének fő mondanivalója Isten mindenhatósága. Ő irányítja az emberek tetteit. Királyságok jönnek létre, és hanyatlanak le, de Isten örök. Végül a Messiás általi szabadítás kerül a középpontba. Történet: A könyv szerint Jójákim uralmának harmadik évében* Nebukadneccar ostrom alá vette Jeruzsálemet. Az Úr a kezébe adta Jójákimot, és vele együtt Babilonba hurcolt néhány előkelő származású...

Tovább olvasom

183. Ezékiel próféta a fogságban

2015. február 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Bár az Úr megbüntet, hű marad ígéretéhez. Előzmények: Jójákin királyt több mint tízezer fő júdaival Kr. e. 597-ben fogolyként vitték Babilonba (179. lecke). Ezékiel próféta Ezékiel könyvének néhány szakasza részletesen elmondja, hogy jelent meg az Úr Ezékielnek, és hogy adott kinyilatkoztatást. Azt is megtudhatjuk, Ezékielnek mit kellett prófétálnia. A négy élőlényről szóló látomás; Ezékiel elhívása (Ez 1–2 és 3) A júdai foglyok egy része az Eufrátesz mellékfolyója, a Kebár mellett lakott. Őket Jójákinnal együtt Nebukadneccar hurcolta el. Ezékiel („Isten erőssége”), Búzi fia, egy pap volt. Őt is az első fogság idején hozták ide. Valószínűleg ekkor volt 30 éves*, el kellett kezdenie papi szolgálatát, ami nem volt egyszerű ilyen helyzetben. Ezért hívta el az Úr prófétai szolgálatra. A fogság 5. évében Ezékielnek látomása* volt. Észak felől nagy vihar közeledett, sötét felhőkkel és villámlással. A fényözön közepében...

Tovább olvasom

107. Dávid Ciklágban

2015. február 3. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Kicsiny hitünk miatt gyakran téves dönté­seket hozunk. Előzmények: Amikor Dávid megint Zif pusztájában volt, a zifiek újból elárulták. Saul egy kis sereggel elment hozzá. Dávid éjszaka Abisajjal belopózott Saul szekérvárába. Nem ölte meg Sault, az Úr fölkentjét, hanem elvitte annak lándzsáját és vizes korsóját. Saul hálás volt, hogy megkímélte életét, de megbánása nem volt őszinte. Történet: A hosszas menekülés alatt Dávid hite megfogyatkozott. Megrendült az Úr iránti bizalma, mikor így szólt: „Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul kezétől. Legjobb lesz gyorsan elmenekülnöm a filiszteusok földjére. Akkor majd hiába üldöz engem Saul Izráel egész területén, megmenekülök a kezéből.” Hatszáz emberével együtt Dávid Gátba ment, ahol Ákis* volt a király. Dáviddal mentek feleségei is, Ahinóam és Abigail. Még nem felejtettük el, hogy Dávid megölte Góliátot, aki Gátból származott. Később Dávid, amikor Saul elől menekült, már volt...

Tovább olvasom