Pages Navigation Menu

33. Őket is szereted? – További ötletek és variációk

2018. április 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Hittan 3, Pünkösd utáni gyülekezet – a gyülekezetépítés feladatai – közösségi élet és feladatok
SZŰRŐK: , , , , , ,
, ,

Családi étrend, napirend, hitgyakorlat    Bibliai konyha    Válogatós versek    Padtársválasztás, ülésrend   Pogányokra is

Tovább olvasom

4. Hátrányos megkülönböztetés és halmozott hátrány

2016. március 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Bibliai lapozgató, Március 7–13: A samáriai asszony – a „pária” hite, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , ,
,

TÉMA CÍME: A „pária” hite
BIBLIAI TÖRTÉNET: A samáriai asszony (János 4)

A samáriai asszony többszörösen is hátrányban volt, amit nehéz megérteni, ha nem helyettesítjük be mai párhuzamaival. Pedig a hátrányos megkülönböztetés a modern társadalmakban sem ment ki a divatból, sőt, mintha virágkorát élné manapság.

Tovább olvasom

4. Rejtekhelyélet

2015. június 2. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Június 1-7: A rejtőzés ideje: Illés és társai, Nézőpontok-2, Vakáció
SZŰRŐK: , , , , ,
,

TÉMA CÍME: A rejtőzés ideje
BIBLIAI TÖRTÉNET: Illés és társai (1Kir 17,1-16; 18,1-15)

 

Milyen lehet a rejtekhelyen élők élete?
Fontos tudni a körülményeket: Milyen helyen tartózkodnak? Hányan? Mennyire szorosan élnek? Hogyan lehet ezt a sűrűséget kibírni? Hogyan tudják megszervezni az élelem- és ivóvízellátást, illetve -elosztást? És az alvást? Hol van az illemhelyük? Milyen feszültségek keletkezhetnek a túl szoros együttlétből? A bizonytalanságból, kiszolgáltatottságból, amit az üldözött (vagy menekült) helyzet jelent? A hosszúra nyúló várakozástól? Stb.

Tovább olvasom

327-328. Fülöp Samáriában; a főkomornyik megtérése

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten jelekkel is megerősíti a szavát. * Az ige magyarázata hitet ébreszt. Előzmények: Istvánt, a hét diakónus egyikét görögül beszélő zsidók vádolták káromló beszéddel, és a nagytanács elé vitték. István itt olyan beszédet tartott, melyben a tanácsot vádolta Jézus meggyil­kolásával. A haragvó tanácsosok rárohantak és megkövezték. A jeruzsálemi gyülekezet ezt követően üldözést szenved és szétszóratik. 1. történet: Amint a jeruzsálemi gyülekezetet üldözni kezdték, a diakónus (és egyben evangélista*) Fülöp el tudott menekülni. Samária* városába ment, ott hirdette, hogy Jézus a Krisztus. Prédikálása gazdag áldást nyert. Sokan jutottak el hitvallásig. Hitüket erősítették azok a csodák, amik Fülöp által történtek: sok megszállott meggyógyult, sok béna és sánta egészséges lett. A samáriai emberek* öröme ezért igen nagyra nőtt. Már jó ideje ott élt Samáriában egy bizonyos Simon* is, aki varázslásával ámulatba ejtette a város lakosságát. Ő magát igen...

Tovább olvasom

268. Az irgalmas samaritánus

2015. február 22. | Beküldő | Egy hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Mi is felebarát vagyunk mások számára. Te kinek tudsz segíteni? Előzmények: Az Úr Jézus elmondta és megmagyarázta a jó pásztorról szóló példázatot. A sokaság értetlen­kedett miatta. Történet: Egy törvénytudó ment Jézushoz azzal a szándékkal, hogy zavarba hozza a názáreti rabbit. „Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Ugyanezt kérdezte a gazdag ifjú is (lásd többek közt Mt 19,16–30; 282. lecke), de ő őszintén gondolta. A törvénytudó viszont próbára akarta tenni Jézust: Vajon neki is az a véleménye, hogy az embernek a törvény szerint kell élni? Jézus a kérdésre viszontkérdéssel válaszolt: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” A törvénytudó habozás nélkül így felelt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” „Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz” – hangzott Jézus szava. A...

Tovább olvasom