Pages Navigation Menu

84. Sámson utolsó győzelme

2015. január 31. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Sámson hőstette Isten erejének/kegyelmé­nek köszönhető. * Sámson önfeládozó halála Krisztus áldoza­tára emlékeztet. Előzmények: Sámsont Delila elcsábította, hogy árulja el erejének titkát. Következménye az lett, hogy a filiszteus fejedelmek kiszúrták a szemét, és a foglyok házába vitték, hogy egy malmot hajtson. Történet: Sámsonnak a filiszteusok fogságában naponta a nehéz malomköveket kellett forgatnia. Vaksága folytonos figyelmeztetés lehetett számára, hogy mennyire eltávolodott Istentől. Nyomorúságában azonban ismét az Úrhoz fordult, és Ő megbocsátotta hűtlenségét. Közben a haja* is nőni kezdett, ami hajdani názírságának külső jegye volt. Vajon az erejét is visszakapja? Ünnepet tartottak Dágón* templomában. Hogy az öt város melyikében állt a templom, azt nem olvassuk itt. Dágón templomok voltak Gázában és Asdódban is. Valószínűleg e kettő valamelyikében történhetett. Asdód volt közelebb a Szórék völgyéhez, ahol Sámsont elfogták Delila házában, Gáza ettől délre feküdt. Az ünnepséget Dágón bálványistenének rendezték...

Tovább olvasom