Pages Navigation Menu

1. Séta-stációk a lakóhelyen

2016. március 22. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Bibliai lapozgató, Március 21–27: Asszonyok nagypénteken – Pilátus felesége - Jézust sirató asszonyok - asszonyok a keresztnél, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , , ,
, ,

TÉMA CÍME: Asszonyok nagypénteken
BIBLIAI TÖRTÉNET: Heródes felesége, Jézust sirató asszonyok, asszonyok a keresztnél (Máté 27; Márk 15; Lukács 23; János 19)

A keresztút (latinul: via crucis, via dolorosa) eredetileg az a kb. 1,5 km-es útvonal, melyen Jézus a kereszttel az elítélés helyéről kiment a Golgotára.
…tegyetek a településen egy emlékeztető sétát, ahol olyan helyszíneket kerestek fel, amelyek a keresztútra emlékeztetnek.

Tovább olvasom

1. Mozgásos játék – korlátozásokkal

2016. február 16. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Bibliai lapozgató, Február 15–21: A vérfolyásos és a meggörnyedt asszony – gyógyulás Jézus közelében, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , ,
,

TÉMA CÍME: Gyógyulás Jézus közelében
BIBLIAI TÖRTÉNET: A vérfolyásos és a meggörnyedt asszony (Lukács 8,43–48; 13,10–13)

Játsszatok frissítő mozgásos játékot, amit a gyerekek igazán felszabadultan játszhatnak. Majd ha megvan a kellő játéköröm, fokozatosan nehezítsétek a szabályokat egy-egy mozgást korlátozó feltétellel. Így is marad a játékban elég izgalom és érdekesség, mégis átélhetik a gyerekek néhány percre, mit jelent a mozgáskorlátozott állapot.

Tovább olvasom

1. „Teljes szívedből”

2016. január 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Bibliai lapozgató, Január 25–31: Anna, a prófétanő – a teljes szív vö. özvegyasszony a templomban, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , , ,
, ,

TÉMA CÍME: A teljes szív
BIBLIAI TÖRTÉNET: Két özvegyasszony a templomban (Lukács 2, 36–38 és 21,1–4)

A Smá Jiszráél – Halljad Izráel a zsidó ember legszentebb imája, hitvallása, amit Jézus is megerősített a törvénytudó kérdésére (5Mózes 6,4–5; Márk 12,29–30). Ismétlődő kulcsszava a „teljes”: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből!” Játsszatok a gyerekekkel olyan lelkesítő játékokat, amelyekben teljes erőbedobással, teljes odaadással lehet részt venni.

Tovább olvasom

30. Zarándok, zarándokút

2015. december 21. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Adventi ábécé
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

„Jertek, jertek! Menjünk fel az Úr hegyére …Ott lakik az Úr!” – szól a keresztények által is énekelt héber dal, a Hava nagila magyar szövege. A béke korszakát, a messiási kor istentiszteletét írja le úgy Ézsaiás próféta, mint egy zarándoklatot:
Az utolsó napokban szilárdan fog állni
az Úr házának hegye a többi hegy fölött,
és kimagaslik majd a halmok közül.
Özönlik majd hozzá valamennyi nép.
Eljön a sok nép, és ezt mondják:
Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére,
Jákób Istenének házához!

Tovább olvasom

29. Vár, város

2015. december 19. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Adventi ábécé
SZŰRŐK: , , , , , , , ,
, ,

Vár, váras (hely), város – így szól a szólánc, ami város szavunk kialakulásához vezetett. Mert régen a város fallal, erődítménnyel körülvett település volt, hogy meg lehessen védeni a támadóktól.
Sok történet van a Bibliában, ami megmutatja, milyen fontos szerepe volt a városok körüli falaknak.

Tovább olvasom