Pages Navigation Menu

14. Száraj és Hágár

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,

Üzenet – Téma: * A hitetlenség az emberi ész eszközeivel kí­ván élni. De ritkán jó, amit előhoz. * Isten a rosszat is fel tudja használni céljaira. Hogy Vele tudjunk gondolkodni, először meg kell alázzuk magunkat. Előzmények: Abrám sokszorosan kapott már ígéreteket. De az utód még mindig nem született meg. Próbált emberi eszközöket is: Eliézerrel. Őt örökbe fo­gadta, mert a házánál született szolga volt. Abrám 10 éve lakott már Kánaán földjén. Történet: Száraj is újra meg újra reménykedett az Abrámnak szóló ígéretek alapján, hogy talán most, vagy most… De az idő telt, s egyre reménytelenebb lett a helyzet. Mint asszony, nem volt töb­bé alkalmas a szülésre. Istennél minden lehetséges, de valahogy mégis gondoskodni kellene ne­ki is róla, hogy beteljesedjen, amit az Úr ígért. Ha ő, Száraj nem is képes már rá, majd segít egy másik asszony. Egy szolgáló. Akit Egyiptomból...

Tovább olvasom

13. Isten szövetséget köt Abrámmal

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A szövetség feltétele az egymásba vetett bizalom. Ígéretek kötik össze a feleket. * Különféle jelei lehetnek egy szövetségnek. Előzmények: Abrám legyőzte Kedorláómert és annak szövetségeseit. Találkozott Melkisédekkel, Sálem királyával. Történet: Abrám még mindig a Mamré tölgyesénél lakott. Az Úr megszólította. Látomásban* jelent meg, valószínűleg álmában, mert mindez éjszaka történt. Félt vajon Abrám? Az Úr külön említi, hogy „Ne félj!”, ezért gondoljuk, hogy az Urat látva, s nemcsak hangját hallva igen megilletődhetett, félhetett még Abrám is. Leginkább azonban az volt érthetetlen előtte, hogy az áldás következménye, az utód még mindig nem született meg. Hogy legyen neki annyi utódja, mint a tenger fövenye, vagy az égnek csillaga, ha egy gyermeke sincs? Az Úr ígérete viszont így szól: „Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.” A két kép külön-külön is érthető, de együttes jelentése is van. Az Úr...

Tovább olvasom

12. Abrám megmenti Lótot

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Egy kis csoportnak nagy összetartó ereje van, így hatalmassá lehet. Isten vezetésével győzhet is! Előzmények: Lót néhány éven keresztül Sodomában lakott. Sátrait kőházzal cserélte fel. Az ember úgy gon­dolná, azért, mert többé nem volt biztonságban sátrával a városállamok lakói között. De vajon több védelmet jelent a városfal? Lót szenvedett, és naponta küzdött megmaradásáért, hiszen körülötte mindenki istentelenül élt. Mégis Sodomát választotta! (vö. 2Pt 2,7–8) Történet: Sodoma, Gomora és más városok hosszú éveken keresztül adót fizettek Élám* királyának, Kedorláómernek*, de a tizenharmadik évben fellázadtak. Öt király összefogott, Kedorláómerrel és a vele szövetséges 3 másik királlyal szemben. A fellázadtak: Sodoma, Gomora, Admá, Cebóim, és Cóár királya csatarendbe álltak az addig sokak ellen győztes királlyal szemben. Kedorláómer is elhívta szövetségeseit: Amráfelt*, Sineár* királyát, Arjókot, Ellászár* királyát, Tidált, Góim* királyát, és a Sziddim völgyében összegyűltek ellen vezette seregeit. A...

Tovább olvasom

11. Abrám és Lót

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Ha valaki csak magáról gondoskodik, könnyen válnak döntései egoizmussá. * De ha Istenre figyel, könnyebben belefér a másik ember is. Előzmények: Abrám családjával Egyiptomba ment az éhín­ség elől. Félelemből letagadta, hogy Száraj a fele­sége, ami a fáraót bűnbe sodorta. Miután csapások érték Egyiptomot, el kellett hagyniuk az országot. Történet: Abrám gazdagon hagyta ott Egyiptomot. Állatok tömegét, szolgahadat, aranyat és ezüstöt mondhatott magáénak. Unokaöccse is vele ment mindenhová. A gazdag pásztor-fejedelem előző szállásai mentén vonult Bételig*. Ott, Bétel és Aj között már korábban is táborozott. Oltára, amelyet korábban állított, még mindig jelezte valamikori áldozatát. Most is segítségül hívta az Urat. Lót is meggazdagodott közben, s kettejük nyája, családja együtt már nem maradhatott. Megegyeztek hát, hogy kétfelé vezet az útjuk a továbbiakban. Nyájaik pásztorai már állandóan veszekedtek, s ezt egyikük sem szerette. Ne feledjük, hogy kánaániak is...

Tovább olvasom

10. Abrám Egyiptomban

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Ha valaki nem bízik egészen Istenben, hiá­bavalóvá teszi az ígéreteket, s egy csomó felesleges dolgot fog tenni. * A féligazság még hazugság. Előzmények: Abrám Háránból elindult dél felé, Kánaán földjére. Ezt végigjárta, majd tovább indult Egyip­tom felé. Történet: Éhínség! Nincs miből főzni, nincs miből enni, nincs mit enni adni. Az emberek, gyermekek, állatok szenvednek. Az éhség mindig rettenetes. Ha valakinek tudsz segíteni ilyen helyzetben, tedd meg! Ha csak teheted, menj tovább! – Így tett Abrám. Kánaán, az ígéret földje, tele gyümölccsel, s mégis lehet ott is éhség? Hogyan nevezhetik akkor „tejjel és mézzel folyó föld”-nek (4Móz 13,27)? Ez attól függ, hogy Isten megáldja-e. Mert lehet termékeny a föld, de ha szárazság van, nincs mivel öntözni. Isten időnként ítéletként küldte az éhínséget Izráel népére, már az ígéret földjén is: Ruth 1, majd 1Kir 17. Az éhség...

Tovább olvasom