Pages Navigation Menu

305. Jézus szenvedése a Gecsemáné-kertben

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet —Téma: * Jézus engedelmes volt az Atyának. * Nehéz helyzetben is imádkozhatunk. Előzmények: Az utolsó vacsora után az Úr Jézus elbúcsú­zott tanítványaitól, és imádkozott értük. Történet: Az Úr Jézus tizenegy tanítványával elhagyta Jeruzsálemet, leereszkedtek a Kidrón* völgyébe, és az Olajfák hegyének lábánál betértek egy kertbe. Az olajfákkal beültetett kertet Gecsemánénak* nevezték. A tanítványok fáradtan letelepedtek, Jézus azonban Péterrel, Jakabbal és Jánossal beljebb vonult imádkozni. Így szólt hozzájuk: „Felette igen szomorú az én lelkem mindhalálig! Maradjatok itt, és vigyázatok énvelem.” (Károli) Ő, a mindenség Ura barátaitól együttérzést, támogatást kért gyötrődésében. Arcra borulva könyörgött: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” Pontosan tudta, milyen szenvedések várnak rá. De még a legnagyobb nyomorúságában is teljesen alávetette magát Atyja akaratának: „…ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” A...

Tovább olvasom

20. Ábrahám áldozata a Mórijjá hegyén

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten próbákat ad hitünk megerősítésére. Előzmények: Ábrahám és Sára gyermeke, Izsák végre meg­született. Hágárnak és Izmaelnek viszont el kellett a családot hagynia. Úgy gondolnánk, hogy Ábra­hám életében Izsák növekedése ezután már semmi gondot nem jelentett. Isten azonban készített valami mást is Ábrahám számára. Történet: Ábrahám* az ígéretek embere volt. Életének egyik legfontosabb ígérete is beteljesedhetett, született egy fia Sárától. Rajta keresztül tehát eljöhet a világ Megváltója. Egy éjjel Isten megszólította Ábrahámot. „Ábrahám!” Ő felelt: „Itt vagyok.” Ez a válasz mindig az engedelmesség kifejezése a Bibliában (lásd Sámuelnél, Ézsaiásnál stb.). Akkor az Úr a következő parancsot adta: „Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot*, és menj el Mórijjá* földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul* az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!” A parancs sokféle szempontból érthetetlen. Miért kell feláldozni, ha egyszer Istentől kapta, s...

Tovább olvasom

Tér és idő – témaindító gondolatok

2014. december 10. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Játékkosár
SZŰRŐK:

Nemrég volt vízkereszt, a háromkirályok napja – január 6-án -, amikor a katolikus egyházban megemlékeznek a napkeleti bölcsekről is. Azokról a csillagtudósokról, akik koruk tudományos színvonalán ismerték a csillagok, bolygók járását és együttállásait, s eljutva megismerésük határára, le tudtak borulni a még ismeretlen Megváltó előtt. Többször is használja a Biblia a csillagok képét, hogy jelezze vele az emberi megismerés határait, amin túl már a hit birodalma kezdődik. Ábrahámnak azt mondja az Úr: “Tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! ?Ennyi utódod lesz!” (1Móz 15,5) És Ábrahám, miután nem tudta megszámolni mindet, hitt az Úrnak. A 147. zsoltár is a csillagok számával érzékelteti Isten nagyságát: “Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek.” (4. v.) Jó látási viszonyok mellett 2000 csillagot is megszámolhatunk szabad szemmel, de a tudomány ma már több mint 100 milliárd csillaggal...

Tovább olvasom

Öt kenyér…

2014. december 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Ajánlások
SZŰRŐK:
, ,

Kép forrása:http://www.thejourneysproject.com/t-mygalleryofimages.aspx Versek és gondolatok Jézus csodájáról. Attól függ, kinek a kezében van… Egy kosárlabda az én kezemben kb. 3000 forintot ér. Egy kosárlabda Michael Jordan kezében kb. 290 milliót. Attól függ, kinek a kezében van… Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit. Ha a teniszütőt Serena Williams fogja, akkor megnyeri a Világkupát. Attól függ, kinek a kezében van… Egy bot az én kezemben arra jó, hogy elkergessem a kutyákat. Egy bot Mózes kezében, kettéválasztja a hatalmas tengert. Attól függ, kinek a kezében van… Egy parittya az én kezemben egy gyermekjáték. Egy parittya Dávid király kezében hatalmas fegyver. Attól függ, kinek a kezében van… Két hal és öt kenyér az én kezemben két halas szendvics: a tízóraim. Öt kenyér és két hal Jézus kezében jóllakat ezreket. Attól függ, kinek a kezében van… Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt....

Tovább olvasom

Keresztút

2014. december 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Ajánlások
SZŰRŐK: , , , , , ,
, ,

  Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész Keresztút sorozata az eszterházai (fertődi) Szent Kereszt felmagasztalása templomban. A Keresztút sorozat képei igen alkalmasak nagyheti meditációra, vagy pl. egy ififoglalkozás beszélgetéséhez. Itt egy interjú után az egész sorozat megtekinthető:...

Tovább olvasom