Pages Navigation Menu

50. Átkelés a Vörös-tengeren

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megvéd. Ő a szabadító. * A szabadításért hálaadással tartozunk. Előzmények: A zsidók elfogyasztották a páskát. Az egyip­tomi elsőszülöttek meghaltak. Az egyiptomiak sürgették Izráel népét, hogy minél előbb induljanak. A fáraó engedélyt adott a kivonulásra. Történet: Izráel népe megérkezett Szukkótba, az első kovásztalan kenyeret megsütötték és megették. Az Úr nem akarta, hogy népe a legrövidebb utat választva a Földközi-tenger mentén a filiszteusok* országán áthaladjon. A filiszteusok könnyen megtámadták volna őket, és fordulhattak volna vissza Egyiptomba. Az útvonal így – kerülővel – Szukkótból Étámba vitt, Egyiptom keleti sivatagi részén át, mely a Nílus deltatorkolatától a Vörös-tengerig tartott. Magukkal vitték József bebalzsamozott holttestét is, mivel József megeskette a családját, mielőtt meghalt, hogy földi maradványait visszaviszik Kánaánba. Különleges módon tudatta az Úr, hogy népét oltalmazni fogja vándorlás közben: nappal felhőoszlop ment velük, éjjelente pedig tűzoszlop (vö. Zsolt 105,39)....

Tovább olvasom

49. Minden elsőszülött meghal; kivonulás Egyiptomból

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megszabadítja népét – Övé a hatalom. Előzmények: Mózes és Áron utoljára jártak a fáraónál. Izráel népe azt a parancsot kapta, hogy ünnepeljék meg a PÁSKÁT. A bárány vérét az ajtófélfára kenték. Történet: Izráel népének minden családja ünnepelte a páskát. Állva, a felsőruhát felövezve (felkötve), sietősen étkeztek. A legszükségesebb holmijukat, meg a tésztamasszát összepakolták. Már csak néhány óra, és elindulhatnak. Feledhetetlen éjszaka! Közben egész Egyiptomban szörnyű esemény zajlott. Az éjszaka folyamán meghalt minden hímnemű elsőszülött, úgy ember, mint állat. Minden egyiptomi tudta, hogy a zsidók Istene hozta e szörnyű csapást a népükre. Mégpedig azért, mert a fáraó nem akarta elbocsátani a zsidó népet. A kilenc csapás után ez volt a legszörnyűbb. Gyászolt minden család, a fáraó is, ott is az elsőszülött fiúgyermek halt meg, a trónörökös. Még az éjszaka hívatta a fáraó Mózest és Áront:...

Tovább olvasom

48. Az utolsó éjszaka Egyiptomban; Páska

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Hogyan zajlik, és mit jelent a páskaünnep? * A páskabárány Jézus Krisztus áldozatának előképe. Mit jelent ez számodra? Előzmények: Kilenc csapás érte már Egyiptom földjét, s a tizedik is bejelentetett. A fáraó viszont egyre jobban megkeményedett. Mit jelent a páska*? A zsidó páskaünnep* középpontjában áll a páskabárány (páska). Egy hibátlan egyéves hím bárány vagy kecske adta életét azért, hogy a család legidősebb fiúgyermekét megmentse a haláltól. Így a páskabárány előképe a nagy Báránynak, az Úr Jézus Krisztusnak, aki később életét adta, hogy aki hisz benne, megmentse attól a haláltól, mely a bűn büntetése. Ez nem jelenti, hogy a hívők nem fognak meghalni, de haláluk átmenet lesz a Krisztussal való örök életre. A zsidók évente megünnepelték a páskát, így megemlékeztek az egyiptomi szabadulásról, amikor az elsőszülött fiú – hála a báránynak – életben maradhatott. Így ünnepli...

Tovább olvasom

47. A második öt csapás

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A sajnálkozás még nem bűnbánat. Tanuld meg Isten szemével látni a bűnt! * Isten csodajelei az Ő nevét dicsőítik. Előzmények: Az első öt csapás a fáraót és a tudósokat elvitte a hatalmas Isten felismeréséig, ám a fáraó mégis halogatta az engedelmességet. Történet: Hatodik csapás: hólyagos fekély Mózes és Áron egy marék kormot vett a kemencéből. A fáraó jelenlétében a levegőbe szórták. Porfelhővé vált egész Egyiptom fölött, és hólyagos fekélyeket támasztott az emberek és állatok testén. Az állatok után most már emberekre is sor került. Minden egyiptomi, a varázslók, az előkelőségek, maga a fáraó is szenvedett e csapásoktól. Bár erről nem olvasunk, de elképzelhető, hogy a zsidóknak semmi bajuk sem lett. A fáraó szíve azonban kemény maradt. Nem hallgatott Mózesre és Áronra, amint az Úr megmondta. Hetedik csapás: vihar és jégeső Korán reggel Mózes újra a...

Tovább olvasom

46. Az első öt csapás

2015. január 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten gyakran próbára tesz, figyelmeztet. Figyelsz-e intésére? Előzmények: Miután Izráel véneinek elmondták, hogy az Úr ki fogja szabadítani a népet, Mózes és Áron kétszer a fáraó elé járultak, hogy engedje el Izráel fiait három napra a pusztába. Az uralkodó azonban megtagadta kérésüket, az Áron által tett csoda ellenére. Történet: Első csapás*: a víz vérré* válik Az Úr elmondta Mózesnek, hogy a fáraó továbbra is konokul ellenáll. Ezért Mózes másnap korán reggel a Nílushoz ment. A fáraó is oda fog menni, fürödni a „szent folyó”-ban, ahogy az szokása. „Vedd kezedbe azt a botot, amely kígyóvá változott. Ezt mondd neki (a fáraónak): Az ÚR, a héberek Istene küldött engem hozzád ezzel az üzenettel: Bocsásd el népemet, hogy szolgáljanak nekem a pusztában! – de te nem hallgattál rám mindeddig. Erről tudod meg, hogy én vagyok az ÚR: Én...

Tovább olvasom