Pages Navigation Menu

15. Isten megújítja szövetségét Ábrahámmal

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Az Istenbe vetett bizalom nem szégyenül meg. * Izmael születése után még 13 év telt el, míg megemlékezett az Úr Abrámmal kötött szövetsé­géről. Ekkor újra megújította a szövetséget, és minden ígéretét. Előzmények: Száraj és Abrám nem tudott tovább várni. Hogy gyermekük szülessen, emberileg lehetetlennek tűnt. Maguk akartak hát cselekedni, emberi megoldást választottak. Száraj szolgálóját, Hágárt adta Abrámnak, akitől megszületett ugyan Izmael, tette mégis békétlenség forrásává vált. Történet: Abrám 99 éves volt, amikor megjelent neki az Úr: „a Mindenható Isten”*. Újra szólt az Úr! Abrámban feléledt a remény, s egyben a félelem. Mert a név most másképpen hangzott. A mindenhatóság eleve hatalmas ígéret. Vajon mit rejt? „Járj énelőttem, és légy feddhetetlen!”* Feddhetetlen az, akiben nincs fogyatkozás. Abrámnak tehát meg kellett tartania Istennel kötött szövetségét. Semmi oka sem volt, hogy ne bízzék Istenben. Az Úr és Abrám...

Tovább olvasom

13. Isten szövetséget köt Abrámmal

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A szövetség feltétele az egymásba vetett bizalom. Ígéretek kötik össze a feleket. * Különféle jelei lehetnek egy szövetségnek. Előzmények: Abrám legyőzte Kedorláómert és annak szövetségeseit. Találkozott Melkisédekkel, Sálem királyával. Történet: Abrám még mindig a Mamré tölgyesénél lakott. Az Úr megszólította. Látomásban* jelent meg, valószínűleg álmában, mert mindez éjszaka történt. Félt vajon Abrám? Az Úr külön említi, hogy „Ne félj!”, ezért gondoljuk, hogy az Urat látva, s nemcsak hangját hallva igen megilletődhetett, félhetett még Abrám is. Leginkább azonban az volt érthetetlen előtte, hogy az áldás következménye, az utód még mindig nem született meg. Hogy legyen neki annyi utódja, mint a tenger fövenye, vagy az égnek csillaga, ha egy gyermeke sincs? Az Úr ígérete viszont így szól: „Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges.” A két kép külön-külön is érthető, de együttes jelentése is van. Az Úr...

Tovább olvasom

11. Abrám és Lót

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Ha valaki csak magáról gondoskodik, könnyen válnak döntései egoizmussá. * De ha Istenre figyel, könnyebben belefér a másik ember is. Előzmények: Abrám családjával Egyiptomba ment az éhín­ség elől. Félelemből letagadta, hogy Száraj a fele­sége, ami a fáraót bűnbe sodorta. Miután csapások érték Egyiptomot, el kellett hagyniuk az országot. Történet: Abrám gazdagon hagyta ott Egyiptomot. Állatok tömegét, szolgahadat, aranyat és ezüstöt mondhatott magáénak. Unokaöccse is vele ment mindenhová. A gazdag pásztor-fejedelem előző szállásai mentén vonult Bételig*. Ott, Bétel és Aj között már korábban is táborozott. Oltára, amelyet korábban állított, még mindig jelezte valamikori áldozatát. Most is segítségül hívta az Urat. Lót is meggazdagodott közben, s kettejük nyája, családja együtt már nem maradhatott. Megegyeztek hát, hogy kétfelé vezet az útjuk a továbbiakban. Nyájaik pásztorai már állandóan veszekedtek, s ezt egyikük sem szerette. Ne feledjük, hogy kánaániak is...

Tovább olvasom

10. Abrám Egyiptomban

2015. január 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Ha valaki nem bízik egészen Istenben, hiá­bavalóvá teszi az ígéreteket, s egy csomó felesleges dolgot fog tenni. * A féligazság még hazugság. Előzmények: Abrám Háránból elindult dél felé, Kánaán földjére. Ezt végigjárta, majd tovább indult Egyip­tom felé. Történet: Éhínség! Nincs miből főzni, nincs miből enni, nincs mit enni adni. Az emberek, gyermekek, állatok szenvednek. Az éhség mindig rettenetes. Ha valakinek tudsz segíteni ilyen helyzetben, tedd meg! Ha csak teheted, menj tovább! – Így tett Abrám. Kánaán, az ígéret földje, tele gyümölccsel, s mégis lehet ott is éhség? Hogyan nevezhetik akkor „tejjel és mézzel folyó föld”-nek (4Móz 13,27)? Ez attól függ, hogy Isten megáldja-e. Mert lehet termékeny a föld, de ha szárazság van, nincs mivel öntözni. Isten időnként ítéletként küldte az éhínséget Izráel népére, már az ígéret földjén is: Ruth 1, majd 1Kir 17. Az éhség...

Tovább olvasom

9. Abrám elindul Kánaán földjére

2014. december 30. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten terve Abrámmal, nagy Fia, Jézus Krisz­tus eljövetelének előkészítése. * Abrám a bizonytalan jövendővel szemben is engedelmes, hallgat Isten szavára. Előzmények: Sineár földjén egy égig érő tornyot építettek az emberek, hogy nagy nevet szerezzenek maguknak. De Isten közbelépett. Összezavarta a nyelvüket, és szétszélesztette őket. A szétszóratás után is egy büszke nép maradt hátra Sineár földjén. Történet: A feladat Abrám* édesapjával, bátyjaival és azok családjaival lakott együtt a káldeai Ur-Kaszdimban*. Akkor senki sem ismerte még Isten tervét, hogy egy új népet hoz elő belőlük, ami meg fog történni akkor és úgy, ahogy Isten akarja. Táré* volt a családfő, akinek három fia volt, Abrám, Náhór és Hárán. Együtt vándoroltak. Hárán meghalt, s fia, Lót vette át a család örökségét. Náhór feleségül vette Milkát, Hárán lányát*. Abrám feleségül vette féltestvérét, Szárajt* (1Móz 20,12). Nem született gyermekük. Az 1Móz...

Tovább olvasom