Pages Navigation Menu

294. A két testvér

2015. február 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , ,

Üzenet — Téma: * Mit jelent az engedelmesség? * Isten akaratát cselekedni nemcsak szavakban, tettekben is. * „Térjetek meg!” Előzmények: Az Úr Jézus megtisztította a templomot az árusoktól és pénzváltóktól. Tanítványaival beszél­getett a fügefa elszáradásáról. Történet: Az Úr Jézus a főpapok és írástudók kérdésére három példázattal felelt. Ezek egyike a két testvérről szóló. A Mt 21,23-27; Mk 11,27-33 és Lk 20,1-8-ban találunk adatokat Jézus és a főpapok s írástudók közti párbeszédről. A zsidók megkérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal gyógyít, és ki adta neki ezt a hatalmat. Jézus erre megkérdezte, hogy a János keresztsége mennyből vagy emberektől való volt-e. Azok nem mertek válaszolni. Ha azt mondják, János a mennyből kapta a parancsot, hogy kereszteljen, akkor Jézus talán meg fogja kérdezni tőlük, hogy miért nem hittek Jánosnak. Ha pedig kijelentik, hogy János Isten parancsa nélkül keresztelt, félhetnek a nép reakciójától, mert...

Tovább olvasom

293. A templom második megtisztítása

2015. február 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet — Téma: * A templom az imádság háza. Előzmények: A jeruzsálemi bevonulása utáni éjszakát az Úr Jézus Betániában töltötte. Másnap reggel ismét a templomvárosba ment. Megátkozta a fügefát, melyen csak levelek voltak, de gyümölcs nem. Történet: Az Úr Jézust tanítványaival együtt ismét a templomban találjuk. A templomtéren élénk kereskedés folyt. Fellépése kezdetén is haragudott emiatt. (Erről a Jn 2,12-22-ben olvashatunk; 222. lecke: Jézus először tisztítja meg a templomot.) Persze, hogy előnyösebb volt az áldozati állatokat ott helyben megvásárolni*, mint lakóhelyükről, esetleg több napi járóföldről maguk előtt hajtani. Nem beszélve a más országokból érkező zarándokokról! Mégsem kellett volna a templomtérből vásárteret csinálni. Nemcsak az áldozati állatokkal kereskedtek, de ott folyt a rendkívül jól jövedelmező pénzváltás is. A pénzváltók váltották át a „pogány” római pénzt templompénzre. Ezzel fizették a személyenkénti évi fél siklus templomadót. Amikor Jézus az árusokat és jószágaikat...

Tovább olvasom

292. A fügefa megátkozása

2015. február 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,

Üzenet — Téma: * Gyümölcséről lehet megismerni a fát. * Átok vagy áldás van az életünkön? Előzmények: Az Úr Jézus szamárcsikón ülve vonult be Jeruzsálembe. A sokaság királyként fogadta. Jézus sírt Jeruzsálem felett, és megjövendölte a város pusztulását. Történet: Másnap az Úr Jézus tanítványaival eltávozott Betániából, ahol az éjszakát töltötte. Útközben megéhezett. Nem messze onnan egy zöldellő fügefa* állt. Jézus odament, hogy megnézze, lát-e rajta gyümölcsöt. De nem talált mást, csak leveleket. Ez nem is lehetett másként, mert nem volt fügeérés ideje. Akkor azt mondta Jézus a fügefának: „Senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé!” Hallották ezt a tanítványok is. Másnap kora reggel megint a fügefa mellett mentek el. Látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter így szólt: „Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” Jézus ezt válaszolta: „Higgyetek Istenben! Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a...

Tovább olvasom

291. Jézus bevonul Jeruzsálembe

2015. február 25. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet — Téma: * Jézus mennyei Király. A te szíved királya is. Előzmények: Betániában az Úr Jézust Mária drága olajjal kente meg temetésére való előkészületül. Történet: Sok zsidó ment Betániába, nemcsak Jézus miatt, hanem a feltámasztott Lázárt is látni akarták. Ez egyáltalán nem tetszett a főpapoknak. Tanácskoztak, hogy Lázárt is megölik. A húsvét előtti hét első napján az Úr Jézus reggel Jeruzsálembe indult a tanítványaival. Sokan csatlakoztak hozzá erre a rövid sétára az Olajfák hegyén át. Az Úr Jézus elküldte két tanítványát a Bétfagé* nevű közeli faluba, ahol találnak majd egy nőstény szamarat a csikójával, amelyen még nem ült soha senki. Azt vigyék el neki. Ha valaki megkérdezi, hogy miért oldják el a csikót, mondják azt: „Mert az Úrnak van szüksége rá.” A tanítványok Jézushoz vezették a szamárcsikót. A többi tanítvánnyal együtt ruháikat (felsőruháikat) ráterítették a csikó hátára, és...

Tovább olvasom

290. Jézus megkenetése Betániában

2015. február 24. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Jézusért semmi sem drága. * Ne ítélj, hogy ne ítéltess! * Kegyességed legyen őszinte, igaz, „jó illatú”! Előzmények: Jeruzsálembe tartva az Úr Jézus elmondta a minákról szóló, később pedig a talentumokról szóló példázatot. Történet: Az Úr Jézus hat nappal* húsvét előtt Betániába, a Jeruzsálem közelében levő faluba érkezett. Ott lakott Márta, Mária és Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból (lásd Jn 11,1–44; 284. lecke). Jézus most nem a barátaihoz ment, hanem egy bizonyos leprás Simonhoz*. (Lehet, hogy ezt az embert Ő gyógyította meg, és most az hálából házába fogadta.) Szombat este Simonnál vacsora volt. Jézuson és tanítványain kívül ott volt Lázár is. Tehát feltámasztása után nem vonult vissza, hanem barátai közt élt úgy, ahogy eddig. Életének minden napja Jézus isteni hatalmának a bizonysága. A vacsorát Lázár nővére, Márta szolgálta fel. Már előbb is szolgálatkész, gyakorlatias...

Tovább olvasom

289. Példázat a minákról és a talentumokról

2015. február 24. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * A kapott képességek, tehetségek – Isten szolgálatában. Előzmények: Jeruzsálem felé tartva Jerikóban az Úr Jézus elhívta Zákeus fővámszedőt. Bevezetés: A minákról* (Károli szerint: gírák) szóló példázat rögtön Zákeus elhívása után következik. Az Úr Jézus a szenvedését és halálát megelőző héten még egy hasonló példázatot mondott, a talentumokról*. A két példázatban vannak hasonlóságok, de különbségek is. Hogy ismétlésekbe ne bocsátkozzunk, egy leckében tárgyaljuk a két példázatot. A minákról szóló példázat: Az Úr Jézus Jeruzsálembe igyekezett. A tanítványok azt gondolták, hogy az Isten országa rövidesen megvalósul. Hiszen ha olyan bűnös, mint Zákeus, Jézus követője lett, akkor bizonyára a nép is elismeri királyának. Ők pedig majd magas tisztséget tölthetnek be a király mellett. Az Úr Jézus meg akarta őket tanítani arra, hogy Isten országának eljövetele a szív ügye, azért teljes odaadással dolgozni kell. Aki így tesz, jutalmat kap....

Tovább olvasom