Pages Navigation Menu

364-365. Krisztus visszajövetele és a végső ítélet; az új ég és az új föld

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Krisztusé az utolsó szó. * Krisztus újjá teremt mindent. * Krisztus eljövetelére vágyni az iránta való szeretetjele. Bevezetés: A Krisztus visszajöveteléről és a végső ítéletről szóló jelenést három bibliai leírás alapján tekintjük át: Jelenések 20,11-15; Máté 25,31-46 és 1Thesszalonika 4,13-18. (A Máté 25,31-46-hoz lásd a 300. leckét és magyarázatát.) Krisztus visszajövetele és a végső ítélet János a látomásban egy nagy fehér trónt lát. A fehér az igazságosság és a szentség színe. A trónon Krisztus ül. „Amikor pedig az Emberfia eljön az Ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára” (Mt 25,31). Olyan lenyűgöző a pompája, hogy a föld és ég eltűnik János látja a halottakat, kicsiket és nagyokat, ahogy Isten előtt állnak, mindenki, aki valaha élt. „Összegyűjtenek eléje minden népet…” (Mt 25,32). Azért állnak Isten elé, hogy megítélje őket. Könyvek nyittatnak ki....

Tovább olvasom

362-363. A két tanú; a sárkány és az asszony

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Isten reményt ad a jövőre nézve. * A sárkány erős, de elveszíti a harcot. Bevezetés: A nyolcadik és következő két fejezet arról beszél, mi történik, mikor a könyv hetedik pecsétjét feltörik. Hat angyal trombitál egymás után, s az ítélet egy-egy része kiöntetik a földre. 11. fejezet: a két tanú A látomásban János egy nádpálcát kap a kezébe, ami mérővesszőként használható. Azt a feladatot kapja, hogy mérje meg Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. A jeruzsálemi templomot akkor már vagy 25 éve lerombolták a rómaiak. A templom itt jelkép: Isten házát értik alatta, Krisztus gyülekezetét általában, a gyülekezet minden tagi ával (azt is mondhatnánk: a lelki templom). Az oltár a Főpap, az Úr Jézus munkájára utal. Jánosnak tehát meg kell állapítania, mekkora Krisztus gyülekezete, és mennyire fontos az Úr Jézus munkája ebben. Krisztus hatalmat...

Tovább olvasom

360-361. A lepecsételt könyv és a Bárány; a megszámlálhatatlan sokaság

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Isten Báránya mindenható. * Isten népe együtt lesz majd a mennyben. Bevezetés: A negyedik fejezettől arról van szó, ahogy János betekintést nyer a mennybe. Lát ott egy trónt, amin az Atya Isten ül. A trón körül 24 má­sik trón áll, amin 24 vén ül, talpig fehérbe öltözve, arany koronával fejükön. Négy élőlényt is lát, akik szüntelenül ezt mondják: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!” A vének pedig leteszik koronájukat a trónon ülő Isten elé, és leborulva imádják Őt. 5. fejezet: a lepecsételt könyv és a Bárány A trónuson ülő jobb kezében* egy könyv van, mindkét oldalán teleírva, hét pecséttel lepecsételve. Hogy mi van benne, egyedül Ő ismeri. A könyv le van zárva, és egyetlen ember sem nyithatja ki. A hét pecsétet* fel kell törni ahhoz,...

Tovább olvasom

358-359. Jelenések könyve: János látomása; a hét gyülekezetnek írt levelek

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Jézus az első és az utolsó — ami életünkben is. * Az Úr Jézus ismeri a gyülekezeteket. Bevezetés: A Jelenések könyvét Kr. u. 90-95 között írta János. Olyan időben íródott a könyv, amikor a keresztyének üldözése javában folyt, János is ennek lett áldozata. A könyv két fő részből áll: a hét gyülekezetnek írt levelekből (2-3 fejezet) és a jelenésekből (4-22 fejezet). Az első fejezet bevezetőként is értelmezhető, amiben János leírja, hogyan kapta a kinyilatkoztatást. A Jelenések könyve igazából egy vigasztaló könyv a nehéz időkben élő keresztyének számára. Vigasztaló abban az értelemben, hogy a történelem irányítását is Isten tartja a kezében, egészen a végéig. Történet: Jézus Krisztus kinyilatkoztatása van megírva ebben a könyvben, mindarról, aminek hamarosan meg kell történnie. Angyala által üzent az Úr Jánosnak, aki most bizonyságot tesz arról, amit látott és hallott. A hét...

Tovább olvasom

357. János levelei

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: A világosságban járni igaz utat jelent és biztonságot. Isten és embertársaink szeretete legyen valóságos. Bevezetés: János apostol, Jakab testvére, már elég idős volt, mikor ezeket a leveleket írta. Valószínűleg Efezusban íródtak Kr. u. 85 és 96 között. Szintén János írta János evangéliumát és a Jelenések könyvét. A „szeretet apostolának” is szokták őt nevezni, mert leveleiben olyan nagy hangsúlyt fektet a szeretetre. De nevezhetnénk a „világosság írójának” is, olyan sokszor foglalkozik vele. Már evangéliuma első fejezetében megjelenik. János öregségében is jól emlékszik a Messiással, Krisztussal való első találkozásukra (Jn 1,35-42). Megragadta őt a felülről kapott Világosság. Első levél: János ebben a levélben olyan témákról ír, mint a szeretet, megbocsátás, testvériség, a bűn fölötti diadal, szilárd hit, tisztaság és örök élet. Azért teszi ezt, hogy lelki gyermekeit megerősítse hitükben. Első fejezet Krisztus az élő Ige, a világ kezdetétől...

Tovább olvasom

355-356. Jakab és Péter levelei

2015. február 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * A hit cselekedetekben él, * és szenvedéssel jár. Jakab levele: A levél írója nem az a Jakab, aki Zebedeus fia és János testvére volt. Őt I. Heródes Agrippa Kr. u. 44-ben karddal kivégeztette (lásd ApCsel 12,2; 331. lecke). A levelet író Jakab Jézus rokona volt, „az Úr testvére”-ként említik (Mt 13,55; Mk 6,3; Gal 1,19). A Gal 2,9-ben Pál úgy utal rá, mint aki Péterrel és Jánossal együtt a gyülekezet „oszlopa”. Ahogy a keresztyén gyülekezetet üldözni kezdték Jeruzsálemben, Jakab lett a gyülekezet vezetője. Az apostoli gyűlésen szavának döntő súlya volt (ApCsel 15,13-21); mikor Pál megérkezett Jeruzsálembe, Jakab házába ment (ApCsel 21,18). Josephus Flavius, a zsidó történetíró leírja Jakab mártírhalálát, és azt állítja, hogy Jakab kegyetlen meggyilkolása volt az egyik első jele Jeruzsálem pusztulásának. Jakab levele az úgynevezett „katolikus” = „egyetemes” levelek* közé tartozik, mivel nem...

Tovább olvasom