Pages Navigation Menu

28. Üdvözlés, üdvözlet

„Üdv” – olvashatjuk ma sok e-mail levél végén, hiszen felgyorsult világunkban az üdvözletek is lerövidültek, és ez elég frappáns rövidítés, sok minden benne van. Ugyanazt fejezi ki, mint a hivatalos hangú „Üdvözlettel”, „Üdvözlöm” vagy a barátságosabb „Szeretettel üdvözöllek” forma. Mégis lazább, könnyebben leírható és kimondható, akárcsak a „Szia” vagy a „Heló”.

 

Üdv nektek!Kép forrása

 

Gyűjtsétek össze, hogy milyen üdvözlő, köszöntő-köszönő formulákat ismertek? Melyiket kinek mondanátok vagy írnátok le? Lásd többek között a Köszönések világa c. cikket.

Párban vagy kis csoportokban játsszatok el egy-egy tipikus üdvözlő, köszöntő-köszönő helyzetet. Majd szituációváltással egy másikat, ami teljesen különbözik az előzőtől.

A játékhoz készíthettek üdvözlet-cédulákat: mindre egy-egy üdvözlet, köszöntés kerüljön. Egész készlet összegyűlhet a különböző köszöntésekkel, az „Isten hozott!”, „Jó napot kívánok!” hagyományos formáitól egészen a „Csá!”, „Csumi!”, „Helóka!” szabad formákig. A játékospárok, csoportok ezek közül húzzanak, és improvizáljanak egy-egy helyzetet, amikor az adott köszöntés elhangzik.

 

Anya és lányaKép forrása

 

A Bibliából milyen üdvözlések, köszöntések ismerősek? A legismertebbek közé tartozik minden bizonnyal ez: „Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”

Tudod-e, ki mondta, és kinek?

 • A.   Gábriel angyal Zakariásnak. (Lukács 1,13)
 • B.   Gábriel angyal Máriának. (Lukács 1,28)
 • C.   Erzsébet Máriának. (Lukács 1,42)
 • D.   Az agg Simeon a csecsemő Jézusnak. (Lukács 2,29–30)

És azt vajon ki mondta Jézusnak, hogy „Üdvöz légy, Mester!”

 • A.   A gazdag ifjú, aki az örök életről kérdezte meg őt. (Máté 19,16)
 • B.   János, a tanítvány, amikor először találkozott Jézussal. (János 1,38)
 • C.   Júdás, a tanítvány, amikor csókkal árulta el Jézust. (Máté 26,49)
 • D.   A magdalai Mária, amikor találkozott a feltámadott Úrral. (János 20,16)

Jézus maga így üdvözölte az úton szembejövőket: „Legyetek üdvözölve!” Pontosan kiket?

 • A.   Tíz leprást, akiket aztán meggyógyított. (Lukács 17,12–13)
 • B.   Ötezer embert, akik egy lakatlan helyen is felkeresték őt. (Márk 6,34)
 • C.   Feltámadása után az Emmaus felé tartó tanítványokat. (Lukács 24,17)
 • D.   Feltámadása után az üres sírtól hazafelé futó asszonyokat. (Máté 28,9)

 

Jézustól más köszöntő formákat is ismerünk. Feltámadása után ezzel a köszöntéssel állt meg a tanítványok között: „Békesség néktek!” (János 20,19.21.26) Ismerős volt ez a köszöntés – a „Béke veletek!” (Salom alechem!) – egész Izraelben. A Bírák könyvében olvasunk egy vendégfogadásról, amikor egy öregember így köszönti az idegent: „Békesség neked!” (Bírák 19,20), majd a házába fogadja. Jézus pedig azzal küldi el a tanítványait Izrael népéhez, hogyha belépnek egy házba, így köszöntsék a ház népét: „Békesség ennek a háznak!” (Lukács 10,5; lásd a következő verseket is)

Ismerünk a Bibliából egészen hosszú, szertartásos köszöntéseket és vendégfogadásokat. Például ahogy Melkisédek fogadja Abrámot (Ábrahámot): 1Mózes 14,18–20.
De ha a találkozás gyors és sietős, a szertartásos köszöntés akkor sem maradhat el, főleg az uralkodó előtt: 2Sámuel 18,28.

A felsorolt példák segítségével kis csoportokban játsszatok el egy-egy találkozást, vendégfogadást a Biblia korából. Szánjatok rá kellő időt és tiszteletet, ami a mai modern ember számára már bizonyára furcsán hat. De legalább játékból nem árt lelassítani egy kicsit az időt.

 

Angyali üdvözletSzúdy Nándor: Angyali üdvözlet (1952)

 

A Bibliában olvasható levelek is őrzik az üdvözlés fontosságát. A levelekből nem maradhat el az üdvözlő formula, sem az elején, sem a végén. Jakab levele például így kezdődik: „Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek.” (Jakab 1,1)

Pál apostol milyen üdvözlő formákat használt? Olvassátok el néhány levelének az elejét és a végét, és gyűjtsetek jellegzetes köszöntéseket. Melyik a legtöbbször ismétlődő köszöntő mondat? („Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.” – lásd többek között: 1Kor 1,3; 2Kor 1,2; Gal 1,3; Ef 1,2; Fil 1,2; Filem 1,3) Hol szoktuk ezt ma is hallani gyakran? Gyűjtsetek egy csokorra való elköszönő formát is.

Írjatok levelet egy baráti, családi vagy gyülekezeti csoportnak, Pál apostol stílusában. Képzeljétek bele magatokat a korabeli helyzetbe, és így fogalmazzatok meg egy fontos üzenetet. Ügyeljetek a beköszönő és elköszönő formára is.

Most fordítsuk meg a helyzetet: Írjatok apostoli levelet egy mai baráti, családi vagy gyülekezeti csoportnak a mai kommunikációs eszközök segítségével. Milyen beköszönő és elköszönő formák között fogalmazódhat meg egy ilyen e-mail levél?

Végül fogalmazzatok meg egy saját e-mail levelet valakinek, olyan üdvözlő formákkal, amelyet természetesnek és tiszteletet adónak is éreztek egyszerre. Szerintetek mitől függ ez?

 

Az „üdv”, „üdvözöl” szavunk az „üdvöz” szógyökből származik, ahogy az „üdvözül”, „üdvözít” szavunk is. Valakinek a lelki javáról, jólétéről van itt szó, amit az áldás, békességkívánás is közvetít. (Nem véletlenül „Áldás, békesség!” a református hívek köszöntése.)

Az üdvözlőlapoknak is van ilyen szerepe: szeretteinknek örömet, lelki jólétet kívánni azáltal, hogy megosztjuk velük a saját örömünket, jóllétünket. A nyári időszakban, amikor gyakran teszünk túrát, kirándulást egy-egy szép vidékre, üdülőhelyre, különleges lehetőségek adódhatnak az üdvözletekre.

Készítsetek hagyományos üdvözlőlapokat grafikai eszközökkel, kollázzsal, fotómontázzsal vagy egyszerű fotóval, és küldjétek el borítékban valakinek. Az üdvözlőlapra kereshettek egy-egy áldó, jót kívánó igét, vagy megfogalmazhattok egy rövid jókívánságot magatok is.

Készítsetek interneten keresztül elküldhető, megosztható üdvözleteket is. És ne feledkezzetek meg a mindennapi telefonos, internetes kommunikációban sem az üdvözletekről. Ami lehet csak egy „Üdv”, de lehet valami sajátos, egyéni megoldás is, amiből a címzett könnyen kitalálja, ki vagy.

 

Bárányi üdvözletKép forrása

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.