Pages Navigation Menu

23. Ragaszkodik, ragaszkodó

„Az asztalon hullámzik a damaszt,
Amíg a ház fölé
Egy csillagot ragaszt
Egy óriási kéz.”

Visky András Esti ima című versében olvassuk ezt a képet, aki Isten „ragaszkodását” a világgal kötött szövetségéhez (vö. 1Mózes 8,22 és 9,11) egy ilyen „emberszabású” képpel fejezi ki.

 

A gyerekek számára a ragaszkodás fogalmát alighanem könnyebben megmagyarázhatjuk, ha ők is ragasztanak egy kicsit. Vegyetek elő színes és mintás papírokat, maradék textilanyagokat, fonalakat, magokat és egyéb ragasztható anyagokat, apró tárgyakat. Az Esti ima mellé keressetek nyári témájú verseket. Keressetek ezekben egy-egy jól ábrázolható, beszédes képet, pl.: napraforgó, víztükör, nyári éjszaka, stb. Majd készítsetek kollázsképeket, amelyek egy-egy nyári témát ábrázolnak.

 

Napraforgó kollázsNapraforgó tányér kollázs

http://www.thecraftycrow.net/2012/09/sunflower-collage.html

https://hu.pinterest.com/pin/5911043236638689/

 

Nagyobbakkal játsszatok „címkézést” post-it jegyzetlapokkal, amelyeket egymás ruhájára tudtok ragasztani. Címkézésnek nevezzük, mikor valakire „ráragasztunk” egy tulajdonságot, ami nem teljesen megalapozott vagy túl kategorikus. Ám ha valakire „ráragad”, nehéz tőle megszabadulni. Önismereti játék formájában viszont vidám játékká szelídülhet a tulajdonságok ragasztgatása. A játék inkább a felsős-ifis korosztály számára ajánlott.

Legegyszerűbb, ha párokba rendeződtök, a párokat ki lehet választani sorsolással, névhúzással, stb. A párok egymással szemben helyezkednek el, és egymásról egy-egy fontos és jellemző tulajdonságot írnak fel egy post-it lapra. Majd felragasztják egymás hátára a lapokat, és felváltva kérdéseket tesznek fel egymásnak, hogy a hátukon lévő tulajdonságot kiderítsék. Ha valakinek ez sikerül, leveszi a cédulát, és újat kérhet, egy új tulajdonsággal.

Párok helyett kisebb és nagyobb csoportokban is lehet játszani ugyanezt, egymástól kérdezgetve. Csoportos játék esetén mindenki láthatja a többiek céduláját, kivéve a sajátját – ezt kell a kérdéseivel kiderítenie.

A játék bibliai és ismert személyek, mese- és regényszereplők nevével is játszható, inkább ebben a formában közismert („Hátamon a nevem”).

 

A Bibliában is van ragasztó, a Károli fordításban legalábbis így szerepel a habarcs neve: „És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nékik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.” Tudjátok-e, hol szerepel ez az ige, és kik beszélgetnek?

 • A.   Bábel építői (1Mózes 11,4)
 • B.   Az Egyiptomban kényszermunkát végző zsidók (2Mózes 1,11–14)
 • C.   A salamoni templom építői (1Királyok 6,7)
 • D.   Jézus toronyépítésről mondott példázatában az építők (Lukács 14,28–29)

 

A habarcs, a ragasztó egyaránt kötőanyag, amely egymáshoz erősíti, rögzíti a felületeket. Hogy milyen erősen, az a kötőanyag minőségétől függ. Mi az a „kötőanyag”, amely az embereket kapcsolhatja egymáshoz jó erősen? Próbáljátok ki ezt is, először játékosan, a „Gordiuszi csomó” c. játékkal. Körbe áll a csoport, és a kezüket előre nyújtva csukott szemmel megfognak egy-egy kezet. Jó nagy gubanc keletkezik. Majd megpróbálják ezt kibogozni egymás fölötti, alatti, közötti átlépésekkel és átbújásokkal, úgy, hogy a kézfogás ne szakadjon el. Meddig tart, milyen erős „ragasztóanyag” a kézfogás?

 

Gordiuszi csomóKép forrása

 

Az egymáshoz való kapcsolódás, kötődés testi és lelki egyaránt lehet. Sőt, az emberek egymáshoz való ragaszkodásában test és lélek egyaránt benne van. Mi az a „kötőanyag”, ami összekapcsolja az embereket, ami miatt erősen ragaszkodnak egymáshoz? Írjatok fel egy-egy konkrét tulajdonságot post-it cédulákra, ami a ragaszkodás kötőanyaga lehet. Ragasszátok ezeket a táblára vagy egy falfelületre, és vizsgáljátok meg, melyik milyen erős kötőanyag. Beszélgessetek róla, hogy egy kapcsolatot mely tulajdonságokkal lehet leginkább megerősíteni.

Cédulák a falonKép forrása

Alkossatok kis csoportokat, majd minden csoport válasszon három erős „kötőanyagot” a gyűjtött tulajdonságok közül (ugyanazt is lehet, mint a másik csoport). Hogy melyik lesz az a három, azt a csoport közösen kialakított értékrendje határozza meg. Majd találjatok ki egy mai szituációt, amely az egymáshoz való ragaszkodás példáját mutatja meg, a választott tulajdonságok szempontjából. Játsszátok is el ezt az élethelyzetet.

 

A Bibliában találunk néhány alapvető példát a ragaszkodásról.
Kiknek a kapcsolatáról beszél az alábbi ige, amely a házastársak kapcsolatának alapigéjévé vált?
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté.”

 • A.   Jákób és Ráhel (1Mózes 29,20)
 • B.   Dávid és Betsabé (2Sámuel 12,24)
 • C.   Ahasvérós király és Eszter (Eszter 2,17)
 • D.   Az első emberpár (vö. Máté 19,4–5)

 

Kinek a ragaszkodását fejezi ki az alábbi ige?
„Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.”

 • A.   Lót követi így nagybátyját, Ábrahámot (1Mózes 12,4)
 • B.   Ruth követi így anyósát, Naomit (Ruth 1,14.16)
 • C.   Jónátán követi így barátját, Dávidot (1Sámuel 23,16–18)
 • D.   János követi így Mesterét, Jézust (János 1,38–39)

 

A fenti példák mind a ragaszkodás egy-egy bibliai helyzetét mutatják be, akkor is, ha a „ragaszkodás” szó nincs mindig leírva. Játsszatok el ezekből a ragaszkodásokból is egy-egy jellemző élethelyzetet, párbeszédet, kiscsoportos feldolgozásban.

Fogalmazzátok meg írásban, hogy ti kihez ragaszkodtok a legjobban, és miért.

 

Margaret Adams Parker: Ruth és Naomi Margaret Adams Parker: Ruth és Naomi (1996)

Milyen mozdulatokkal fejezi ki a ragaszkodást a fenti szobor?

 

Az ember szeretetét, hűségét, állhatatosságát Isten felé is a „ragaszkodás” szóval fejezi ki a Biblia.
Mózes így biztatja a népét: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr esküvel ígért oda atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.” (5Mózes 30,20)
Dávid így énekel: „Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem.” (Zsoltárok 63,9)
Jézus így tanít: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Máté 6,24)

Fogalmazz meg írásban egy imádságot vagy vallomást, ami az Istenhez való ragaszkodást fejezi ki. Írhatod a saját nevedben, de ha úgy könnyebb, egy bibliai szereplő nevében is.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.