Pages Navigation Menu

18. Nap, nappal

„Benéz a nap a templomablakon” – így kezdődik Túrmezei Erzsébet „Átragyog-e rajtunk?” című verse, amely gyermeki nézőpontot választ a szokatlan definícióhoz: ,,A keresztyének olyan emberek, / akiken átsüt a nap!”

Mitől szokatlan ez a kép? Mit ért rajta a gyerek, mit ért rajta a felnőtt? Hogyan találkozik a két jelentés? Olvassátok el a verset, és beszélgessetek erről a nagyobbakkal: https://keresztyenversek.wordpress.com/2009/12/07/atragyog-e-rajtunk/

 

De ne csak beszélgessetek. Hisz éppen ez a lényeg, hogy a kereszténység nemcsak a beszéden keresztül „jön át”. Hanem az ember minden mozdulatát, tevékenységét áthatja, mint a napfény. Készítsetek napfénnyel átragyogtatott formákat, képeket, amelyeket ablaküvegre ragasztva díszíthetitek az épület tereit. Csokorba gyűjtve találsz itt néhány ötletet, ami további ötleteket és képeket inspirálhat. A papírképek készítéséhez legalkalmasabb a színes selyempapír, de másféle papírokkal is érdemes kísérletezni.

Napsütötte csillagok

Lepkék az ablakon

Ablakképek

Kereszt az ablakon

 

Bibliai tematikájú, keresztény tartalmú ablakkép természetesen nemcsak a kereszt ábrázolásával lehetséges. Gyűjtsetek olyan bibliai történeteket és témákat (lásd többek között az alábbi ötleteket), ahol jól lehet alkalmazni a megismert papírmozaik technikát. Tervezzetek ezek alapján papírképeket, majd válasszátok ki a legjobbakat, és készítsétek el. Javasolt technika: pauszpapírra rajzolt vázlatos kép, majd színes papírdarabok ragasztása a pauszra.

 

Ablakkép

 

Bibliai történetek és témák:

 • ●   Az égitestek teremtése, a napsütötte Édenkert: 1Mózes 1,16–18; 2,8–19
 • ●   Noé és a szivárvány: 1Mózes 8,22; 9,9–17
 • ●   Égi csoda, a nap megáll Gibeónban: Józsué 10,12–15
 • ●   Sámson, a nap-erejű hős. A Sámson név jelentése (a semes szóból): napocska, nap fia, olyan, mint a nap. A Sámson-történetek közül bármelyik szóba jöhet, de hálás téma: Sámson és az oroszlán: Bírák 14,5–9
 • ●   Ezékiás napórája: 2Királyok 20,8–11
 • ●   Jónás a tűző napon: Jónás 4,5–8
 • ●   A napkeleti bölcsek: Máté 2,1–12
 • ●   Péter csodálatos halfogása, a nappali halászat: Lukács 5,1–11
 • ●   Jézus a megdicsőülés hegyén: Márk 9,2–8
 • ●   A napba öltözött asszony: Jelenések 12,1–6

Természetesen nemcsak ablakképként dolgozhatók fel napos témák, hanem festéssel, kollázzsal, grafikával is.

 

Kiss Márta_A napba öltözött asszonyKiss Márta: A napba öltözött asszony

 

A Napot az ókori népek általában istenként tisztelték, és meg is személyesítették. Hiszen tapasztalták a Nap erejét és hatalmát, de nem ismerték a természet törvényeit. Mezopotámiában Samas (később Marduk) főisten volt a Nap istene, Egyiptomban pedig Ré isten volt a világ ura, aki Nap-bárkán trónolt és utazott. A Zsoltárok könyvében is találunk elemeket az ősi naphimnuszok világából, de itt a Napot nem istenségként, hanem teremtményként mutatják be, mint a Zsoltárok 19,2–7:

Az egek hirdetik Isten dicsőségét,
kezének munkájáról beszél a menny.
Nappal a nappalnak adja át e szót,
éjjel az éjjelnek adja tudtul.
Nincs szó, és nincs beszéd,
hangjuk sem hallatszik,
mégis eljut hangjuk az egész földre,
szavuk a világ végéig.
Sátrat készített a napnak,
amely mint vőlegény jön ki szobájából,
örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján.
Elindul az ég egyik szélétől,
átível a másik széléig,
nincs rejtve melege elől semmi.

Nappal nappalnakKép forrása

 

Dolgozzátok fel ezt a zsoltárrészletet tudományos és művészi eszközökkel, ami lehetőséget ad a téma sokoldalú megközelítésére és a különböző képességű (és életkorú, de főleg az idősebb) gyerekek bevonására:

 • ●   Történészek: Nézzetek utána, és keressetek adatokat az ókori népek Nap-tiszteletéről, Nap-kultuszáról.
 • ●   Bibliatudósok: Keressétek meg a Bibliában a Nap „helyét”. Egyrészt az égitest teremtésére utaló igéket (az előbbieken kívül lásd még: Róma 1,19–21), másrészt a Napkultuszra utaló igéket, amivel sok baja volt a hívő királyoknak és prófétáknak (lásd többek között: 2Királyok 21,3; 23,4–5; Jeremiás 8,1–3; Ezékiel 8,16).
 • ●   Természettudósok: Járjatok utána, mit tud a tudomány ma a Nap „pályájáról”. Írjátok át a zsoltárt a mai tudományos ismeretek és nyelv használatával.
 • ●   Képzőművészek: Készítsetek a zsoltárrészlet alapján illusztrációkat, ami a Nap mozgását ábrázolja. Lehet ez sorozat a mozgás fázisairól, de lehet a fázisokat együtt ábrázoló kép is. Nem tudományos hitelességű ábrázolásra kell most törekedni, hiszen szimbolikus képi ábrázolásról van szó, amibe a zsoltárban megfigyelhető megszemélyesítés is belefér. Az illusztráció lehet 3D-s is: elkészíthetitek a Nap sátrát, amin szintén ábrázolhatjátok a Nap mozgását.
 • ●   Költők: Keressetek a zsoltárrészletben költői képeket: hasonlatot, metaforát, megszemélyesítést. Mi a szerepe ezeknek az ábrázolásban? Milyen tulajdonságokkal ruházzák fel az égitestet? Gyűjtsetek további hasonlatokat, metaforákat, megszemélyesítéseket, melyekkel ábrázolni lehetne a Napot, annak mozgását, hatását, erejét. Írjatok zsoltárhimnuszt szabad vers formában a Napról, találó költői képbe öltöztetve azt.
 • ●   Médiaszakemberek: A zsoltárrészlet kicsit olyan, mint egy Nap-reklám, felismerhető benne a propagandahatás is. Keressétek meg ennek a jeleit. Majd készítsetek reklámfilm- vagy plakáttervet, internetes mémet a Nap-motívum felhasználásával.
 • ●   Zenészek: Készítsétek el a fenti zsoltárrészlet zenei feldolgozását, amihez a hagyományos hangszereken kívül mindenféle zörej és hanghatás felhasználható. A Nap mint vőlegény szerepéhez jól illik a menyegzők örömöt sugárzó zenei világa. Igyekezzetek ezt Istent tisztelő méltósággal kifejezni.

 

Keressetek Napra utaló igéket, és készítsetek belőlük képes vagy csak szöveges igés kártyákat. Két napos üzenet az Ó- és az Újszövetségből:

Mert nap és pajzs az Úr,
kegyelmet és dicsőséget ad az Isten.

Zsoltárok 84,12

Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni…

Jelenések 21,23–24

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.