Pages Navigation Menu

15. Kérdés, kérdez

„Én kérdezlek, te meg oktass engem!” – mit gondolsz, ki kinek mondja ezt a Jób könyvében? A 38. rész 3. és a 42. rész 4. versében megtalálod a választ. A kettő között pedig kérdések özönével találkozhatsz. Mert Isten viharban és kérdésözönben – úgy is lehet mondani, hogy kérdésviharban – jelenik meg az igazát kereső Jóbnak. Kérdései a teremtett világot pásztázzák végig, és annak a határait feszegetik, amit Jób és kortársai tudtak / nem tudtak az említett élőlényekről és jelenségekről. A kérdésviharban Jób néma marad, és megtörténik benne a fordulat: A kérdések megnyitják számára önigazságának határait Isten teremtett világa és annak forrása, Isten felé. Most már nyitott szívvel teheti fel ő a kérdéseit.

Közelítsétek meg Jób könyve teremtéstémáit a kérdések útján. Néhány feladatötlet:

1. Gyűjtsetek találós kérdéseket a Jób könyvében szereplő természeti jelenségekhez, élőlényekhez (könyvek és az internet segítségével). Dolgozhattok kis csoportokban, amikor egy-egy természeti téma szerint gyűjtitek a találós kérdéseket, pl.: vizek és szárazföld, időjárás, égitestek, állatok, növények. Igaz, hogy ezek a Jób könyvében nem mind egyforma arányban szerepelnek, de ez most nem lényeges szempont. Ami fontos: olyan találós kérdéseket keressetek, amelyek valóban meggondolkodtatnak benneteket, amelyekben van valami jó ötlet. Végül rendezzetek „kérdésvihart”: a csoportok tegyék fel a többieknek a kérdéseiket. Tartsátok számon, melyik csoport hány kérdésre tudott válaszolni, illetve hány olyan kérdést gyűjtött, amelyikre nem született válasz?

Találós kérdésekMelyek voltak a legnehezebb találós kérdések? Mi okozta a nehézséget? Melyek voltak a legviccesebbek? Mi a humor forrása?

Egy találós kérdés gyűjtemény (kép forrása):
http://www.lurkovilag.hu/index.php?&r=231

Találósokról bővebben:
http://www.mimicsoda.hu/cikk.php?id=1121

 

2. Írjatok találós kérdéseket a Jób könyve információi alapján. A feladat itt nem az, hogy megismételjétek a könyv kérdéseit egy kicsit más formában, hanem hogy valóban meggondolkodtató találós kérdések szülessenek. Ehhez nem szükséges a verses forma, elég, ha agyafúrt a kérdés. (De azért a vers sem tilos.) Pl.:

Nem kell neki ruha, mégis szakad.
Nem kell neki dob, mégis dörög. Mi az?
(vihar: felhőszakadás, mennydörgés – Jób 38,25 alapján)

Kaszája van, mégsem vág, fényesen ragyog. Mi az?
(Kaszás csillag – Jób 38,31 alapján)

Ugrik, mint a szöcske, támad, mint a sáska,
amikor csatába hívja a kürt. Mi az?
(ló, csatamén – Jób 39,19–25 alapján)

Hajló ága vízbe ér, mintha fátyol volna.
Körülötte ott hever egy vízilócsorda. Mi az?
(fűzfa, parti fűz – Jób 40,15–22 alapján)

(Lásd még a „Füleden be, szádon ki” bibliai találósait is.)

 

3. Írjatok kérdéseket – minél többet – csoportonként egy kiválasztott témához (pl. az időjárás elemei közül: szél, vihar, jég stb.). A kérdések érdekesek és gondolatébresztőek legyenek, sőt lehetnek provokatívak, meghökkentőek is. Lényeg, hogy ébresszék fel a másikban a kíváncsiságot. (Isten kérdései is elég provokatívak és meghökkentőek voltak Jób felé.)

Egyetemista diákok pl. ilyen kérdéseket írtak a jégről (lásd: Az alkotó nevelésről. OPI, 1982, 64-65. old.):

 • Mire szolgál a jég?
 • Milyen lenne az életünk jég nélkül?
 • Lehet-e hajót csinálni jégből?
 • Mi lenne, ha a jég nem úszna a víz felszínén?
 • Mi történne, ha a sarkokon az összes jég elolvadna?
 • Milyen színek vannak egy jégkockában?
 • Milyen érzelmeket vált ki belőled a jég?

Ez csak néhány példa a sok lehetőségből, és a gyerekek biztosan eleresztik a fantáziájukat, ha „szabad a gazda”. A kérdéseket csoportosítsátok:

 • ●   Melyek azok, amelyekre ismeritek a választ?
 • ●   Melyeknek kell utánanézni, ha válaszolni akartok?
 • ●   Melyekre van egyértelmű, és melyekre nincs egyértelmű válasz?
 • ●   Mely kérdésekre nem kaphattok választ soha? Miért?
 • ●   Mely kérdésekre van objektív, tudományos, és melyekre szubjektív, személyes válasz?
 • ●   Melyek a legizgalmasabb kérdések, amin érdemes elfilózni?
 • ●   Mely kérdés a legalkalmasabb egy jó vitára? Ezt ki is próbálhatjátok.

 

JéghegyKép forrása

 

A „kérdéses” szövegfeldolgozás kiterjeszthető a Biblia más szövegrészeire is, ahol jellemző a kérdésfeltevés, illetve kérdéshalmozás. Mint Ézsaiás könyvében, ahol a próféta sem szűkölködik a provokatív kérdésekben (vö. Ézs 40,12–18). Vajon mi ezzel a célja? Miért használ ilyen túlzó, abszurd képeket?

Ki mérte meg markával a tenger vizét,
ki mérte meg arasszal az eget?
Ki mérte meg vékával a föld porát,
ki tette mérlegre a hegyeket,
és mérlegserpenyőbe a halmokat?
Ki irányította az Úr lelkét,
ki volt tanácsadója, aki oktatta?
Kivel tanácskozott, ki világosította fel őt?
Ki tanította meg a helyes eljárásra,
ki tanította tudományra,
és ki oktatta értelmes cselekvésre?
A népek olyanok előtte,
mint egy vízcsepp a vödörben,
annyit érnek, mint egy porszem a mérlegserpenyőn,
a szigetek egy homokszemnek számítanak.
…Kihez hasonlíthatnátok az Istent,
és hogyan készíthetnétek el képmását?

Fogalmazzatok meg hasonlóan abszurd (lehetetlenre utaló) és provokatív kérdéseket, amelyek Isten tulajdonságaira hívják fel a figyelmet. Mindezt mai hallgatóságnak. Tehát a megfogalmazott kérdések és képek a mai ember számára legyenek meghökkentőek, olyanok, amelyek kizökkentik a gondolkodást a megszokott kerékvágásból. A megfogalmazott kérdésekből összeállíthattok egy hasonló, mégis mai monológot Istenről.

 

Isten fensége alázatra készteti az embert, ami, mint Jób esetében látjuk, megtéréshez vezethet. Ézsaiásnak is ez a célja: megtérésre vezetni népét és a népeket. Ám ez nem jelenti azt, hogy az Istenhez térő, hozzá forduló ember nem tehet fel kérdéseket. Sőt, nagyon is tehet, neki tehet csak fel igazán. Erre is találunk bőven példát a Bibliában. A 42. (és párja, a 43.) zsoltár kérdésekkel ostromolja az Urat, itt is „kérdésviharral” találkozunk. A zsoltáríró a templomtól távol, a Jordán forrásvidékén él, és nem mehet el a templomba, hogy Istent imádja. Izráel kettészakadására utal ez a helyzet, és az „elszakított országrészben” élő panaszáról van szó. Személyes panaszének, ahol a legsúlyosabb sértést is egy kérdés közvetíti: „Hol van a te Istened?” – mondogatják neki nap mint nap. Ebben a formában már nem is igazi kérdés a kérdés, hanem csúfolás inkább. És a zsoltárosból feltörnek a kérdések. Melyek ezek? Gyűjtsétek össze.

Minden hiányérzet, sértés vagy csúfolás panaszt szülhet bennünk. Ilyenkor szabad kérdésekkel ostromolni Istent. Sőt, kérdésekkel biztatni, bátorítani magunkat. Mint a „Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem?” – ahogyan bátorításba fordul.

Írjatok a zsoltár nyomán személyes imát Istenhez egy nehéz helyzetbe került ember nevében, aki az imádságban felteszi kérdéseit Istennek. Az illető lehet egy biblia történet ismert vagy képzelt szereplője, de lehet mai képzelt vagy valóságos személy is.

 

MiértKép forrása

 

A Biblia korában a kérdésfeltevés, a válaszadás és -keresés, sőt a visszakérdezés a tanítás alapvető formája volt. Jézust is kérdezték a tanítványai, ahogy ő is kérdezte őket. Sőt, gyakran tették Jézust próbára kérdésekkel az ellenfelei, rosszakarói. Ő ilyenkor leginkább visszakérdezett, s kérdései „betaláltak”, lefegyverezték az ellenfeleket. Vizsgáljátok meg, hogy az alábbi történetek közül melyikben ki kérdez, ki válaszol, milyen szerepe van a kérdés(ek)nek, illetve milyen okból teszik fel a kérdést:

 • ●   A vakon született meggyógyítása (János 9,1–12)
 • ●   A sorvadt kezű meggyógyítása szombaton (Márk 6,6–11)
 • ●   Kérdés Jézus hatalmáról (Máté 21,23–27)
 • ●   Az adópénz (Máté 22,15–22)
 • ●   A Szentlélek ígérete (ApCsel 1,4–8)

Játsszatok el kiscsoportonként egy-egy történetet a fentiek közül, érzékeltetve a beszélgetés feszültségét. Kiegészíthető, tovább is folytatható egy-egy dialógus, a helyzetnek megfelelően.

Majd játsszatok el egy-egy hasonló indíttatású és feszültségű beszélgetést mai élethelyzetben is.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.