Pages Navigation Menu

14. Játék, játszik

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól” – mondja a Példabeszédek könyve (22,6). Persze, hogy mi az a mód(szer), ami a gyerekeknek megfelel, koronként változik. De az biztos, hogy helye van benne a játéknak. Zakariás próféta is a boldog öregkor és gyermekkor képével festi le a vágyott jövendőt: „Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken.” (Zakariás 8,4–5)

 

A gyerekek számára a játék olyan, mint a nyelv: a világ megismerésének, befogadásának egyik legfontosabb eszköze. Szabad próbálgatás, kísérletezés, a felfedező tanulás látszólag öncélú módszere, amivel a játékos saját tapasztalataiból tanulja meg az adott mozgás vagy tárgy sajátosságait. Látszólag öncélú dolog, egyfajta önjutalmazás, mely a funkcióöröm által motivál a tapasztalati tanulásra. A tapasztalatszerzés pedig minden korszak jellemző tanulási/nevelési módja volt és marad.

Lásd id. Pieter Brueghel: Gyermekjátékok c. festményét (1560), és a kép alapján készült játékleírásokat:

 

Gyermekjátékok

 

Az „öncélú” játéktevékenységet megfigyelhetjük az állatok világában is, ahol a kicsinyek játékosan sajátítják el a mozgáslehetőségeiket. Érdemes megnézni néhány kedves fotót az állatok játékáról, az interneten sok jó képet találtok. Készíthetsz belőlük – nagyobb gyerekek maguk is készíthetnek – PowerPoint bemutatót, fotógalériát:

 

Bocsok játéka

 

Játsszatok állatutánzót: A gyerekek kis csoportokban alakítsanak egy-egy olyan helyzetet egy állatcsalád életéből, amikor a kicsinyek játszanak. Hogyan vesznek részt benne, hogyan reagálnak erre a család felnőtt állatai. Egész nagycsalád is mozoghat együtt, pl. a páviánok, mókusok, mackók, verebek és delfinek családja, stb.

 

Jób könyvében részletesen olvashatunk az állatvilágról, még az állatok játékát is megemlíti. Mit gondolsz, melyik állatról lehet szó ebben az igében (lásd: Jób 40,15–24)?

„Isten remekműve ez! Fegyverrel is ellátta alkotója, mégis a hegyek adják meg táplálékát; mellette játszadozik a mező minden vadja.”

  • A.   Bivaly
  • B.   Víziló
  • C.   Krokodil
  • D.   Elefánt

 

A gyermekek játéka a bibliai időkben is annyira természetes és általános volt, hogy még a messiási próféciákba is bekerült. Mit gondolsz, milyen állat élőhelyén játszadozik a kisgyermek az következő igében? Válaszd ki a hiányzó szavakat:

„A csecsemő a _________lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek _____________ üregébe dugja a kezét.” (Ézsaiás 11,8)

  • A.   pocok – mezei pocok
  • B.   pók – keresztes pók
  • C.   vipera – mérges kígyó
  • RókavárD.   róka – vörös róka

 

Kisgyerekekkel építsetek a homokozóban medvebarlangot vagy rókavárat, aminek több bejárata is legyen. Fúrhattok pocoklyukat vagy ürgelyukat is.

Kép forrása

 

Kisgyerekek fontos játéka az utánzó játék, aminek a nyomaival az Újszövetségben is találkozunk: „Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok; siratót mondtunk, és nem gyászoltatok.” (Máté 11,17) Jézus mondja ezt kortársai hitetlenségéről. Olyan hasonlatot használ, ami közismert mindennapi képre épül, a gyerekek játékára, méghozzá utánzó játékára. Hiszen esküvőt és temetést játszanak, a mindennapi élet legfontosabb eseményeit teszik játékká.

Énekes népi gyermekjátékaink között is találunk leánykérő, lakodalmas játékot bőven. Válasszatok egyet az ismertebbek közül, és játsszátok el a kisebbekkel: Cickom, cickom; Járom az új váromat, Fehérvári kapitány; Hol jártál, Szent Erzsébet; Szeredán viszik a lányokat; Most viszik, most viszik…; stb. A néphagyomány gyereklakodalomról is tud, ami a felnőtt lakodalmat utánzó gyerekbál volt. Ma is rendezhetünk lakodalmat utánzó gyerektáncházat, akár egy-egy bibliai történet köré is (Jákób lakodalma, Kánai menyegző, Tíz szűz példázata, stb.).

 

Nagyobbakkal is élvezetes párválasztó játék a „Hoppon maradt vőlegény”. Érdemes megtanulni, és nem engedni, hogy feledésbe merüljön.

„Páratlan számú játékos játssza. Például hét lány és nyolc fiú. A lányok összesúgnak, és a fiúk csoportjából választanak egyet maguknak, mindenki másvalakit, tehát egy fiú kimarad. Most a két csapat egymással szemben áll két vonalban. A fiú elindul, és egy kiválasztott lány előtt meghajol. Ha eltalálta a párját, a lány is meghajol, és karon fogva oldalra sétálnak. Ha nem ő a párja, akkor hátat fordítva jelzi, keressen máshol. Így próbálják, míg minden lány el nem kel. Természetesen egy fiúnak nem jut majd leány. Ő lesz a hoppon maradt vőlegény. A végén a párok egymásba karolva, körbe járva eléneklik a Menyasszony, vőlegény című dalocskát, s a játék kezdődhet elölről. Vidámabb lesz, ha a »hoppon maradt menyasszonyt« is eljátsszuk. Ez az előbbi játék fordítottja.”

Játék forrása

 

Szintén nagyobbakkal játszhatjátok azokat a játékokat, amelyek az egykori harci játékokra emlékeztetnek, illetve vezethetők vissza. A Biblia is feljegyzett egy ilyen harci játékot. Saul halála után Saul és Dávid háza között folyt a harc az utódlásért, s ennek egyik epizódja, mikor a két hadseregparancsnok megegyezik: „Rajta, álljanak ki a legények, és rendezzenek harci játékot előttünk!” (2Sámuel 2,14). A játék eléggé véressé és végzetessé vált, ám maga a játék ténye mutatja, mennyire gyakori lehetett az ilyen harci próba a vitézek között. Tulajdonképpen ennek „élesített” változata a párviadal, amirőlGóliát és Dávid történetében olvashatunk (1Sámuel 17).

Játsszatok olyan csapatjátékokat, amelynek a harci jellegű erőpróba a fő jellemzője. Közismert játékok:

 

Kötélhúzás

 

Kevésbé ismert az „Eresszetek, eresszetek Jordán vize által” című párbeszédes változat:

„Általában lányok és fiúk közös játéka, fele-fele arányban játsszák. Szemben egymással – kb. 20 méterre – felsorakoznak, jó szorosan megfogják egymás kezét, majd az egyik csoport megszólítja a másikat:
– Eresszetek, eresszetek Jordán vize által!
A másik csoport felel rá:
– Nem eresztünk, nem eresztünk, mert nem tudjuk, ki népei vagytok.
A párbeszéd folytatása:
– Lengyel László jó királyunk.
– Az nekünk nagy ellenségünk.
– Micsoda nagy ellenségtek?
– Tegnap délben arra jöttetek, hídunk lábát eltörtétek, meg sem csináltátok.
– Ácsok voltunk, ácsok leszünk, holnap délben arra megyünk, aranyszeggel megszegezzük, meg is kalapáljuk.
– Mit kívántok?
– Egy akó bort, két kemence kalácsot, meg egy szép kislányt (v.fiút), kinek neve Mari (v. más).
A megnevezett játékos erre nekiiramodik, s ahol a leggyengébbnek véli, megpróbálja átszakítani az ellenfél által alkotott láncot. Ha sikerül neki, akkor a szakítás helyéről egy játékost átvisz magával a csoportjába, ha nem sikerül, akkor ott marad ő is.”

Forrás: Megy a gyűrű vándorútra. (Gondolat, 1982, I/282.o.)

 

A táblás és kockajátékok nyomai messze az ókorba nyúlnak, amiről a régészet és a Biblia is tanúskodik. Ezek már felnőtteket próbára tevő, tétre menő játékok voltak, és a királyi palotákban is kedvelték őket. Ilyen a dámajáték, a sakk, a ludo, a pasziánsz. Vagy a kockadobás, a sorsvetés, aminek bibliai nyomai is vannak. Salamon király gyűjteményében, a Példabeszédek könyvében olvashatjuk: „Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés.” (Példabeszédek 16,33)

 

Játsszatok kockajátékot a következőképpen: Kilenc hagyományos dobókockával dobtok egyszerre. A dobott pontértékekből kell 3×3-as négyzetalakzatba rendezni azonos számú (pl. 5-5-5), illetve növekvő számú (pl. 4-5-6) számsorokat. Minden sor és oszlop külön számít, sőt az átlókat is figyelembe lehet venni. Ez 3+3+2 számsor-lehetőség. Ezekből ahány szabályos számsor található, annyiszor kell az adott számsor legnagyobb értékű kockáját beszámítani az összértékbe. Tehát egy 5-5-5, 4-5-6, 4-5-6 számsorokból álló dobás 5+6+6=17 pontot ér.

Játékvariáció: Egy dobás után a kockák közül kivehető annyi, amennyit értéktelennek talál a játékos, és ezekkel dobhat újra. A kirakás, számolás ugyanaz, mint az egydobásos változatban.

 

A jeruzsálemi Antonius-várban, az egyik őrszoba bejárata előtt a kövezetbe karcolt társasjáték táblája látható, amit a római katonák használtak unaloműzésre. A játékhoz szükséges kődarabkák közül is megtaláltak párat az ajtóküszöb egyik mélyedésében.

Ókori eredetű, és a Római birodalomban elterjedt táblás játék a malom, ami általában közismert. Malomjátékot bármikor készíthettek papírra, járdára rajzolva, földbe karcolva, és játszhattok babszemekkel, gombokkal vagy kavicsokkal is akár. A nyári kavicsgyűjtő-láz egyik levezető tevékenysége lehet a malomjáték-készítés festett kavicsokkal:

 

Malom kavicsokkal

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.