Pages Navigation Menu

1. „A hegyen épült város”

TÉMA CÍME: Az építkező király
BIBLIAI TÖRTÉNET: Dávid városa és a templom (1Sámuel 5,6–12; [6] 7)

 

Dávid városaJeruzsálem egy hegyen, méghozzá a Sion hegyén épült város. A 76 zsoltár így kezdődik:

Ismerik Istent Júdában,
nagy az ő neve Izráelben.
Sálémbe került a sátra,
lakóhelye a Sionra.

Sálém Ábrahám és Melkisédek történetéből is ismert város (1Móz 14,18–20), Melkisédek volt a papkirálya. Maga a „sálém” szó köszöntést fejez ki, „béke, üdv” jelentéssel. A Jeruzsálem jelentése összetett, első tagja, az akkád/sumér „uru” alapítást, várost jelent. Tehát a két tag jelentése együtt: a béke városa. Dávid idejéig jebúsziak lakták a várost, és az izraeliták Jebúsznak nevezték (vö. Bír 19,10).

Keressék meg a gyerekek a bibliai szövegből, hogy milyen adatokat, városneveket találnak a történetben. Mit jelent, mit fejez ki a

  • ●   Jeruzsálem,
  • ●   Sion sziklavára,
  • ●   Dávid városa kifejezés?

Miért hívták korábban Jebúsznak a várost?

Mit jelenthet az alábbiak közül a Milló név?

A.   „Millió”, „sokaság”, „nagy nép” – az Ábrahámnak adott áldásígéret szerint.
B.   „Milka”, a borját tejével tápláló kánaáni tehénisten neve.
C.   Földsánc”, „töltés”, a jeruzsálemi vár része.

(Helyes megoldás: C – vö. 1Kir 9,15)

A rekonstrukciós ábrázoláson Dávid városát (alul), és a később, Salamon által építtetett templomot láthatjuk (felül). Forrás: http://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1102003126

 

Jeruzsálemet még többféle néven találhatjuk meg a Bibliában. Keressétek meg a neveket az alábbi igékben, és mutassátok be ezek alapján, miért olyan jelentős ez a város:

  • ●   Isten városa: Zsoltárok 87,1-3
  • ●   az Úr városa: Ézsaiás 60,14
  • ●   a nagy király városa: Zsoltárok 48,3; Máté 5,35
  • ●   a Seregek Urának városa: Zsoltárok 48,19
  • ●   Szent város: Ézsaiás 52,1; Jelenések 21,2

 

Mit gondoltok, mit jelenthet Jézus tanítványoknak mondott igéjében a „hegyen épült város”? Mi köze van „Isten városához”? (Máté 5,14)

 

A feladat megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, a “Királytükör” c. sorozatban: http://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lapozgato/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.