Pages Navigation Menu

06. Derék

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.” – A Példabeszédek könyve dicséri így azt az asszonyt, aki keze munkájával tartja össze a családot, viseli gondját háza népének. (Péld 31,10) És derék férfit kicsoda találhat? Meg derék lányt, derék fiút? Mikor tartunk valakit derék embernek? Csak akkor, ha derekas munkát végez?

Tegyetek próbát. Keressetek olyan élethelyzeteket, amikor valakinek azt lehet mondani: „Derék dolog”, „Ez derék dolog volt”. Kis csoportokban játsszatok is el egy-egy ilyen élethelyzetet. Melyik csoport hogyan fogta meg a szó jelentését? Mik a különbségek? Ki az, aki inkább a testi erőre, a fizikai munkára és teljesítményre helyezte a hangsúlyt? Ki az, aki inkább a jellemes, lelkiismeretes ember vonásait emelte ki?

Gyűjtsétek össze a „derék” szó szinonimáit ebben a két értelemben:

 • ●   Testi, fizikai: erős, életerős, erőteljes, jókötésű, edzett, tagbaszakadt, keménykötésű, markos, masszív, karakán, strapabíró, stb.
 • ●   Lelki, jellembeli: nemes, jóindulatú, tisztességes, korrekt, jellemes, lelkiismeretes, feddhetetlen, rendes, megbízható, gerinces, kötelességtudó, szavatartó, becsületes, stb.

 

Derék asszonyKép forrása

 

Szólásaink is őrzik a derék többféle jelentését. Vajon testi-fizikai vagy lelki-jellembeli magatartásra utalnak az alábbi szólások? Melyiknek mi lehet a jelentése?

 • ●   Neki se törik le a dereka, ha elvégzi ezt a munkát.
 • ●   Nem hajlik a dereka, amikor hízelegni kéne.
 • ●   Olyan büszkén jár, hogy majd’ a dereka törik ki.
 • ●   Beadta a derekát, pedig sokáig nem lehetett meggyőzni.
 • ●   Letörik a derekát, ha nem hallgat a szép szóra.

A fenti szólásértelmező mondatok mögött is ott rejlik egy-egy élethelyzet. Játsszátok el kis csoportokban, akár csak pantomim-mozgásokkal ezeket.

 

Szólásértékű az a mondat is, amire Roboámot, Salamon király fiát biztatták ifjú tanácsadói, hogy válaszolja ezt a terhei könnyítését kérő népnek: „Nekem a kisujjam is vastagabb apám derekánál!” (1Királyok 12,10) Mit jelent ez a mondat, a mondatban rejlő kép? Hogyan mondanátok másképp?

 

Mit gondoltok, kire mondta ezt valaki a Bibliában: „mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy”?

 • A.   Rebekára, amikor Ábrahám szolgájának a tevéit megitatta. (1Mózes 24,48)
 • B.   Eszterre, amikor Ahasvérós király feleségül vette. (Eszter 2,17)
 • C.   Ruthra, amikor Boáz elhatározta, hogy feleségül veszi. (Ruth 3,11)
 • D.   A szegény özvegyre, aki minden vagyonát bedobta a templom perselyébe. (Márk 12,43)

 

Fazekas Anna klasszikusnak számító meséje, az Öreg néne őzikéje így kezdődik:

Mátraalján, falu szélén
lakik az én öreg néném,
melegszívű, dolgos, derék,
tőle tudom ezt a mesét.

Ismeritek a mesét? El tudná valaki a saját szavaival mesélni? Tudtok még mesélni valamit az öreg nénéről, vagy valaki másról? Találjatok ki „derék” meséket. (Egyéni, páros és kiscsoportos feladatnak is alkalmas, jó lehetőség a differenciálásra.)

 

A „melegszívű, dolgos, derék” sorban tulajdonságok sorakoznak, amelyek a „derék” szinonimái, illetve kiegészítői. Vajon ki az, akinek a tulajdonságai közé szintén beleillik a „derék”? Ismertek ilyen embert? Jellemezzétek őt a tulajdonságai felsorolásával és egy történettel, ami bemutatja őt.

Mindenki gondolja át, hogy a saját tulajdonságai között ott van-e a „derék”? Lehet-e rátok mondani, hogy derék lányok, derék fiúk vagytok? Mikor, milyen helyzetekben lehet? És mikor nem? Miben kéne változni, fejlődni, hogy mindig igaz legyen rátok a „derék”?

 

Olvassátok el a „derék asszony dicséretét” a bibliai időkből (Példabeszédek 31,10–31). Mi mindent kellett akkor egy asszonynak elvégeznie? Mi adott hozzá erőt? Mit kell ma elvégeznie? Miből áll egy mai derék asszony tevékenysége? Fogalmazzátok meg írásban is.

Csík Mónika Mama-rajz című verse árnyalt képet fest egy mai derék asszonyról, a gyermeke szemével. Így kezdődik:

mama pipacsfejű,
mama vajas kifli,
langyosra hűtött kakaó,
mama cipő helyett két kicsi kereket visel
és haját sósperec formájúra fonja

Folytatását megtaláljátok a Bárka-online-on.

Ti hogyan folytatnátok a verset? Lehet írásban is.

Készítsetek saját „mama-rajzot” írásban és/vagy valódi rajzolással (ceruza, filctoll, aszfaltkréta).

 

Mama-rajzKép forrása

 

A bibliai idő tunikaszerű ruházatának fontos kiegészítője volt az öv, amelyet a derekára kötött az ember. Derékra kötve viselték a kardot, de az íróeszközöket is. Amikor útra vagy harcra készült valaki, felkötötte az övét, vagyis felövezte a derekát. Isten ezt üzente népének Egyiptomban, amikor elrendelte a páskaáldozatot: „legyen a derekatok felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az Úr páskája ez.” (2Mózes 12, 11) Jézus ezzel buzdította készenlétre, éber vigyázásra a tanítványait: „Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.” (Lukács 12,359

 

Derék-övKép forrása

 

A derék felövezése ma is fontos, jelzésértéke van, hogy ki milyen övet vesz fel, mit visel a derekán. Gyűjtsetek össze minél több övet és kendőt, amit derékra is lehet kötni. Helyezzétek el egy asztalon, és nézegessétek, próbálgassátok, mintha portéka lenne. Te magad lehetsz az árus, aki kínálja a portékáját, kihez mi illik jobban. Miután mindenki alaposan megnézte a kínálatot, válasszon mindenki egyet. Vitás esetben próbálsz egyeztetni a felek között, de végül te döntöd el, kinek adod (akihez szerinted jobban illik).

Övezze fel mindenki a derekát, és nézze meg magát a tükörben. Majd nézze meg a többiekét, és az övek alapján válasszon párt. A párok helyezkedjenek el egymással szemben, mert övpárbaj következik. De nem úgy, hogy le kell tépni a másikról. Hanem úgy, hogy ez az „igazságszeretet” öve (vö. Efezus 6,14). A párbajban résztvevők csak egymással kommunikálnak. Három-három kérdést tehetnek fel a másiknak, amire az illetőnek őszintén kell válaszolnia. Sértő vagy megalázó kérdés esetén meg lehet tagadni a válasz, ez is őszinte beszéd. A cél nem egymás zavarba ejtése és kellemetlen helyzetbe hozása, hanem jobb megismerése, a tabutémákat sem elkerülve.

 

Derékpróbák – sportjátékok (forrás):

Derekas szökdelők: Hat-nyolc fős csoportok egymás mögé állnak, és mindenki megfogja az előtte álló derekát. A csoportoknak páros lábbal szökdécselve kell áthaladni egy 15-20 m-re lévő vonalon, úgy, hogy a derékfogás sehol sem szakadhat szét. Miután kipróbáltátok az együttmozgás lehetőségeit, rendezzetek sorversenyt a csapatok között.

 

Told át, told ki a másikat: Páros küzdelem, amikor a két küzdő fél egymásnak feszül, és a másikat át kell tolni egy vonalon, vagy ki kell tolni egy körből. A vonalon való áttolást egyszerre több pár is végezheti (a középvonaltól 3-3 m távolságra egy-egy határvonalat húzunk, ezen kell áttolni a társat). A küzdelemben az egész test részt vesz, de nagy szerepe van a hátnak, a deréknak.

Told át a vonalonKép forrása

 

Szalagcsata: A gyerekeket két egyforma erősségű csapatra osztjátok, és minden játékos kap egy-egy színes szalagot, csapatonként más színűt. A szalagot mindenki betűri a nadrágja, szoknyája derékrészébe, úgy, hogy kb. 20-30 cm-es része kilógjon. A csapatoknak a másik csapat szalagjait kell megszerezni, futással, bekerítéssel, de birkózás és lökdösés nélkül. Amelyik csapat hamarabb összeszedte a másik összes szalagját, az a győztes.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.