Pages Navigation Menu

01. Arc – alak

Ha egy kisgyerek napot rajzol, általában szemet és szájat is rajzol neki. Így már arca van a napnak, aki fényét és jókedvét sugározza felénk. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy a kisgyerek számára a nap isteni lény. Ő jelenti – vagy jelöli – azt az életadó hatalmat, ami a személyes és barátságos, „fénnyel teremtő Isten” egyik legfőbb tulajdonsága.

Hervay Gizella meséskönyve, a Kobak könyve a Nap-mesével kezdődik:

„Kobak egyszer egy napot rajzolt, és elcsudálkozott, hogy a nap nem olyan, mint a kisfiúk arca. Rajzolt hát neki szemet, szájat, és csudálatosképpen most még inkább hasonlított a naphoz, mint száj és szem nélkül. Ez már egészen furcsa volt. Rajzolt hát egy kisfiút, ez nagyon hasonlított a kisfiúkhoz, de mégse tetszett Kobaknak, hát rajzolt belőle egy nap-arcú kisfiút.”

A mesében nemcsak arcot, hanem alakot is ölt a nap-arcú kisfiú. Sőt, nem bírja ki egyedül, társra vágyik, így kerül mellé egy nap-arcú kislány. Most már ketten vannak, két nap fogja egymás kezét az égen. S hogy elszaladhassanak és megcsókolhassák egymást, lábakat is rajzol nekik Kobak. – Ugye nem belemagyarázás észrevenni a kötetet kezdő mesében a teremtéstörténetet? „Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (1Mózes 1,27)

 

Nap-arcokKép forrása

 

Olvasd el a gyerekeknek a mesét, majd kérd meg őket, hogy legyenek most Kobak: Rajzolják le mindazt, amire a meséből emlékeznek. A záró képet – nap-arcú kisfiú és kislány – külön, kiemelten is megrajzolhatják vagy megfesthetik. Jól illik a témához, ha a rajzot a szabadban, színes krétával készítitek el a járdakőre. A napsütésben az arcok és alakok így kétszeresen is sugárzókká lesznek.

Az aszfaltrajz kiválóan alkalmas alakok ábrázolására nagy méretben, ami jobban megközelíti az eredeti méreteket, testarányokat. Hívd fel a gyerekek figyelmét, hogy bátran merjenek nagy alakokat rajzolni. Általános témák: családrajz, kirándulás, játék, kedvenc mesehősök. Bibliai témák: Ádám és Éva, Noé bárkája, kedvelt bibliai hősök.

További játéklehetőség az emberalakkal és ismerkedés a testsémával, ha a gyerekek lefekszenek a kőre, és körberajzolják egymást krétával.

 

Aszfaltrajz alakokKép forrása

 

„A lélek tükre” – ezt az arcról is szokták mondani, nem csak a szemről. Vagyis az arcunk általában tükrözi, ami végbemegy bennünk, leolvashatóak róla érzelmi állapotaink. Játsszatok arcleolvasót.

Egyszerű változat: Érzelmi állapotokat nevezel meg, amit a gyerekeknek az arcukkal kell visszatükröznie. Pl.: szomorú, vidám, panaszos, elégedett, harcias, nyugodt, stb. arcot kell vágniuk. Segít a belső állapot átélésében és a megjelenítésben, ha ellentétpárokat nevezel meg, előbb az egyik, aztán a másik állapotot.

Bonyolult változat: Középre áll az arcleolvasó, köré állnak a többiek. Megadott jelre mindenki „arcot vág”, vagyis az arcával egy érzelmi állapotot fejez ki. Az arcleolvasó fürkészi az arcokat, eközben a többiek nem nevethetik el magukat. Ha valakinek az arcán határozottan felismer valamit, azt megnevezi. Pl. Zsuzsi nagyon szomorú. Ha eltalálta, helyet cserélnek, Zsuzsi lesz a következő arcleolvasó. Újabb jelre mindenki más arcot vág megint. Ha nem találta el, Zsuzsi megrázza a fejét, és az arcleolvasó próbálkozik tovább.

Bibliai változat: Egy közismert és jellemző bibliai történet fázisait nevezed meg a szereplők érzelmi állapotával, amit a gyerekeknek az arcukkal kell tükrözni. Pl. a csodálatos halfogás esetében:

 • ●   Péter nagyon fáradt, egész éjszaka nem fogtak halat.
 • ●   Jézus beszáll a hajóba, és tanítja a sokaságot – Péter kíváncsian hallgatja.
 • ●   Jézus azt mondja, menjenek vissza halászni – Péter először nem érti, megütközik rajta.
 • ●   Aztán elszánja magát, és rábízza magát Jézusra.
 • ●   Akkora tömeg halat fognak, hogy Péternek a szája is tátva marad a csodálkozástól.
 • ●   Erőlködve próbálják a hajóba húzni a tele hálót.
 • ●   Stb.

Kézi változat: Formák rakosgatásával próbáljátok kifejezni az alapvető érzelmeket. Papírból vágjanak ki a gyerekek különböző alapformákat, amik az arcot fogják ábrázolni: kör, tojás, körte, kocka stb. fejek. Vágjatok ki különböző szem- és szájformákat is, ezek is egyszerű formák legyenek: kör, egyenes, íves vonal, „szilvamag” stb. A megnevezett érzelmi állapotot vagy karaktert – pl. haragos – kell alapformára elhelyezett szem- és szájformákkal kifejezni. Nem mindegy, hogy egymástól milyen távolságra, milyen helyzetben állnak a belső formák, ennek is kifejező értéke van. Papírból kivágott formák helyett gombokat, magokat, csatokat, pálcikákat, leveleket stb. is lehet rakosgatni. (A pálcikát megfelelő méretűre törve.)

 

LevélarcKép forrása

 

A Bibliában is rengeteg beszédes arc található. Valóságos arc-katalógus. Húzzatok egyet-egyet a következő igék közül. Körben ülve a soron következő mutassa meg az arcán, amit az igében olvas. A többiek kitalálják-e, milyen érzelmi állapotról van szó? Akár igen, akár nem, olvassa fel az igét. Majd keressetek még szinonimákat az érzelmi állapot kifejezésére.

Az igék között van egy kakukktojás, amit sem megmutatni, sem érzelmi állapotnak nevezni nem lehet. Valami másról van itt szó. Miről? (Az utolsó ige: Jézus színeváltozása.)

 • ●   „Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kedvesen fogadtál.” (Jákób Ézsaunak: 1Mózes 33,10)
 • ●   „Amikor József bátyjai megérkeztek, arccal a földre borultak előtte.” (1Mózes 42,6)
 • ●   „Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.” (2Mózes 3,6)
 • ●   „Gádiak is csatlakoztak Dávidhoz… Kiváló vitézek… arcuk olyan volt, mint az oroszláné…” (1Krón 12,9)
 • ●   „A király pedig betakarta az arcát, és hangosan jajgatott a király: Fiam, Absolon, fiam, fiam, Absolon!” (2Sám 19,5)
 • ●   „Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki.” (2Krónika 29,6)
 • ●   „Akkor majd megleled örömöd a Mindenhatóban, és arcodat Istenhez emeled.” (Jób 22,26)
 • ●   „Mindennap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat…” (Zsoltárok 44,16)
 • ●   „Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket.” (Példabeszédek 15,13)
 • ●   „Szemtelen képet vág a bűnös ember, a becsületes pedig rendben tartja dolgait.” (Példabeszédek 21,29)
 • ●   „A bölcsesség derűssé teszi az ember arcát, és kemény arcvonásai megenyhülnek.” (Prédikátor 8,1)
 • ●   „Kőkemény maradt az arcuk, nem akartak megtérni.” (Jeremiás 5,3)
 • ●   „Rettegnek tőle [a sáskaseregtől] a népek, minden arc elsápad.” (Jóel 2,6)
 • ●   „És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság.” (Máté 17,2)

 

„Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna” – írja Ézsaiás próféta az Úr szolgájáról (Ézs 53,2). Ki ő? Maga a próféta, aki a fogságban szenved? Isten szenvedő népe, Izrael közössége? Vagy a Messiás, akinek majd szenvednie kell, hogy megváltsa népét bűneiből? Már a régi zsidó írásmagyarázók véleménye is megoszlott e kérdésben, de mindegyikben rejlik igazság. Akkor is, ha az Újszövetség Krisztusra vonatkoztatja a próféciát (ApCsel 8,32–37). Egy dolog azonban biztos: az alak, a külső megjelenési forma itt a lelki tartalomra is utal. A „fájdalmak férfia, betegség ismerője” nemcsak testében, lelkében is szenved. Egész lényét, személyiségét átjárja az átvállalt szenvedés.

 

Bosch: KeresztvitelHieronymus Bosch: Keresztvitel

 

Az alak, a jellemző forma, a karakter tehát a teljes személyiségre utal, azt ábrázolja ki, jeleníti meg. A közbeszédben is alkalmazzuk a „jóravaló alak”, „szemét alak”, „szép kis alak” kifejezéseket, amelyek inkább erkölcsi értelemben ábrázolják ki a személyiséget (bár inkább negatív értelemben).

Most gyűjtsetek pozitív példákat a Bibliából. Melyik a legkedvesebb bibliai alakod?

 • ●   Mutasd be őt pantomimes mozgással. A többiek fejtsék meg, ki ő.
 • ●   Készíts róla teljes alakos ábrázolást vagy portrét (grafikai, festői eszközökkel vagy kollázzsal).
 • ●   Készíts vele interjút, riportot írásban, vagy egy társaddal szóban.
 • ●   Írj le egy jellemző történetet, ami vele esett (vagy eshetett) meg. (A Bibliából ismert vagy képzeletbeli történet is lehet, a bibliai környezetbe helyezve.)
 • ●   Fogalmazd meg írásban az illető legszemélyesebb imádságát a zsoltárköltészet stílusában.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.